Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Allergener fra fisk

Thien Van Do   
Thien Van Do disputerer tirsdag 22. februar for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fish hypersensitivity: Immunological and molecular studies of allergens from Atlantic salmon, Atlantic cod and Alaska pollack".

Matallergi rammer 1-2 % av befolkningen og er særlig hyppig hos barn og ungdommer (2-10 %). De mest kjente symptomene er rhinitt, konjunktivitt, allergisk astma, eksem, urtikaria og mage/tarm-allergi. De vanligste matvarene som gir allergi er kumelk, egg, fisk, skalldyr og nøtter. 95 % av fiskeallergikere reagerer mot torsk. Hovedallergenet hos fisk er parvalbumin, et protein som finnes i fiskens muskelvev. Parvalbumin er et kalsium-bindende protein av EF-hånd familien som er antatt å buffre intracellulært kalsium. Proteinet uttrykkes hos de fleste virveldyr, hovedsaklig i den hurtige muskulaturen. Parvalbumin fra baltisk torsk (Allergen M eller Gad c 1) har vært studert inngående med hensyn til allergenisitet. I avhandlingen har rekombinante allergener fra laks, torsk og Alaska pollack (en torskefisk som er lokalisert i Alaska området) blitt karakterisert og produsert ved anvendelse av rekombinant DNA-teknologi. Videre ble kryssreaktiviteten mellom 9 forskjellige fiskearter hos 12 fiskeallergikere undersøkt ved bruk av ELISA-teknikk og hud-prikk-test. Resultatene viste at kveite, flyndre, tunfisk og makrell kunne tolereres av noen av de undersøkte pasientene, mens allergener fra torsk, laks, Alaska pollack, sild og steinbit hadde høy kryssreaktivitet.

Personalia:
Thien Van Do er født i 1956 og oppvokst i Saigon, Vietnam. Han er utdannet lege og mikrobiolog. Siden 1993 har han vært forsker ved Allergiforskningsgruppen, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Fra 1998 har han også vært ansatt ved Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. I 1998-2003 var han gjesteforsker ved Fiskehelselaboratoriet, Institutt for fiskeri og marinbiologi, Høyteknologisenteret, Universitetet i Bergen. Han fikk i 2004 stipend fra Helse Vest for å fullføre doktorgradsarbeidet som utgår fra Allergiforskningsgruppen under veiledning av professor Said Elsayed.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.02.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hvorfor blir noen personer allergiske og andre ikke? Innvirkning av arv og miljø."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Thien Van Do, tlf. 55973036, epost: thien.do@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side