Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ising på bygninger og konstruksjoner

Magne Andersen Drage   
Magne Andersen Drage disputerer fredag 15. april for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Atmospheric icing - Full scale experiment and testing of models"

Skyis oppstår når underkjølte skydråper, dvs. dråper med temperatur lavere enn 0 grader C treffer en hindring og fryser spontant. Et omfattende feltprogram har blitt gjennomført for å registrere denne isingen. To utvalgte fjelltopper, Brosviksåta (722 moh) på sørsiden av utløpet av Sognefjorden, og Gaustatoppen (1882 moh) ved Rjukan, har inngått i dette måleprogrammet. Nytt måleutstyr har blitt utviklet, bestående av en "isvekt" som registrerer isveksten hvert 10 minutt på en 1 meter høy stang med en diameter på 3 centimeter.

Det har til nå ikke eksistert gode verktøy for å varsle geografisk eller topografisk ising i terrenget. Avhandlingen tar for seg grunnleggende teoretisk kunnskap om atmosfærisk ising, meteorologiske variable, samt eksisterende beregningsmodeller for isingsdannelse. Videre presenteres en metode for beregning av sky-ising. Numeriske varslingsmodeller for ising samt geografisk kartlegging av isingsrisiko har også blitt testet.

Atmosfærisk ising inntreffer som regel i subarktisk eller arktisk klima, eller i utsatte områder med en viss høyde over havet. I slike områder vil det til tider inntreffe ising på bakke, vegetasjon og ikke minst konstruksjoner og anlegg. Isens hardhet og utforming varierer betydelig med endringer i temperatur, fuktighet og vind, og innebærer ofte store tilleggsbelastninger på konstruksjoner på værutsatte steder.
Forsvaret, telesektoren og norsk elforsyning bruker årlig store økonomiske ressurser i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av landets forsvarsinstallasjoner, elektriske luftledninger på alle spenningsnivåer, og sendere for radio, fjernsyn og alminnelig telekommunikasjon. Problemer relatert til atmosfærisk ising står ofte for en betydelig del av vedlikeholds og driftbudsjettet, og er i enkelte tilfeller utslagsgivende for driftsikkerheten.

Personalia:
Magne Andersen Drage, født i 1975 i Trondheim og oppvokst i Malvik øst for Trondheim. Cand. Scient. i meteorologi ved Universitet i Bergen i 1999. Doktorarbeide er utført ved Geofysisk institutt og Universitetssenteret på Svalbard.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2005, kl. 10:15, Møysalen, Universitetssenteret på Svalbard

Kontaktpersoner:
Magne Andersen Drage, tlf: 73977255, mob: 408 55 665, epost: magne.drage@gfi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side