Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mekanismer for økt smertefølsomhet

Atle Fiskå   
Atle Fiskå disputerer fredag 4. februar 2005 for PhD.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Nociceptive plasticity in the spinal cord"

Økt smertefølsomhet etter vevskade er normalt, og er viktig for å beskytte det skadde området. Av og til vedvarer denne økte smertefølsomheten, noe som kan være invalidiserende og hindre bedring. I dette arbeidet er det studert mekanismer som kan være viktige i forbindelse med økt smertefølsomhet. Ryggmargen er et av de første regulerings- og knutepunkter for smerteinformasjon som er på vei opp til hjernebarken. I dette arbeidet er aktiviteten til nerveceller i ryggmargen registrert før og etter en kortvarig, intens og høyfrekvent elektrisk stimulering av isjasnerven. Etter den kraftige stimuleringen øker aktiviteten i smertecellene med ca. 100 % i mer enn 3 timer. Dette fenomenet kalles langtidspotensiering (LTP).

I avhandlingen er det påvist at et viktig signalmolekyl (substans P) frisettes i ryggmargen under kraftig elektrisk stimulering. Dette tyder på at substans P er viktig i etableringen av ryggmargs-LTP, men siden konsentrasjonen falt raskt tilbake til utgangsnivået tyder dette på at det ikke er med å opprettholde LTP. Det er også vist at LTP kan reverseres ved elektrisk stimulering direkte på ryggmargen, en teknikk som blir brukt klinisk. Dette viser at det i noen tilfeller kan være mulig å redusere den økte smertefølsomheten ved hjelp av ryggmargstimulering.

I avhandlingen er også et nyoppdaget signalmolekyl (agmatin) studert. Agmatin finnes i nervesystemet, og har en rolle i smerteformidlingen. Agmatin som ble gitt direkte på ryggmargen hindret utvikling av LTP. Når agmatin ble gitt etter at LTP allerede var etablert, hadde det ingen effekt. Dette tyder på at agmatin kan være viktig for å hindre etableringen av økt smertefølsomhet, men at det ikke kan reversere en slik tilstand.

Personalia:
Atle Fiskå er født i 1972 i Stavanger. Han avla cand. scient.-eksamen i Human og zoologisk fysiologi ved Fysiologisk institutt, Universitet i Bergen i 1998, og har siden vært ansatt som stipendiat samme sted. Han har vært finansiert av EU og Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.02.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Ulike manifestasjoner av lang-tids potensering (LTP) i smerteregulerende systemer og andre nevronale strukturer/systemer."
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2005, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Atle Fiskå, tlf. 55586333, epost: atle.fiska@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side