Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Jesus og afrikanske forfedre

Roar G. Fotland   
Roar G. Fotland disputerer 17. juni for dr.art - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ancestor Christology in context: theological perspectives of Kwame Bediako"

Studiet viser hvorledes Kwame Bediako, en kristen teolog fra Ghana, bruker symboler fra tradisjonell afrikansk religion for å tydeliggjøre hvem Jesus er og hva han betyr i en afrikansk virkelighet. Avhandlingen belyser behovet for et religiøst språk og for religiøse symboler som det er mulig for folk å relatere seg til. Kristendommen i Afrika var i mange år preget av vestlig dominans og dermed av vestlig kultur og virkelighetsforståelse. Resultatet var at kristendommen i noen grad ble sett på som fremmed og uafrikansk. Afrikanske teologer har over mange år prøvd å motvirke en slik forståelse gjennom å bruke afrikansk tradisjonell religion som en kilde til kristen teologi. Studiet belyser deler av denne prosessen, og i særlig grad hvorledes Kwame Bediako tar i bruk forfedretroen som en hjelp til å belyse Jesu person. For Bediako blir Jesus en ane - en forfader - som til syvende og sist tar plassen til de tradisjonelle forfedrene. De tradisjonelle forfedrene skal likevel respekteres som mennesker som har gitt viktige bidrag til samfunnsutviklingen.

Gjennom sitt fokus på Kwame Bediako gir avhandlingen et eksempel på hvorledes religionen og teologien ikke er objektive størrelser uavhengig av den sammenheng en tilhører. Det vises til hvordan både personlig religiøs erfaring, kulturell bakgrunn og virkelighetsforståelse farger også det faglige uttrykk. Fordi Bediako har en sterk personlig erfaring av et møte med Jesus, blir Jesus sentral i hans teologi. Fordi Bediako tilhører Akan folket med sin sterke konsentrasjon av forfedrekultus blir Jesus en forfader. Fordi Bediako tenker Afrikansk blir kristendommen primært en religion å leve ut mer enn bare noe å tro på.

Studiet belyser videre hvorledes Bediako tar i bruk oldkirkens metode for å oversette kristendommen fra en kultur til en annen. Slik oldkirkens teologer oversatte kristendommen fra en jødisk til en gresk-romersk religion, vil Bediako oversette kristendommen fra en jødisk til en afrikansk religion uten å måtte legge for stor vekt på kristendommens vestlige røtter.

Personalia:
Roar G. Fotland er fra Bergen og ble ordinert prest i Metodistkirken i 1977. Han har sin utdannelse fra UiB og fra Wesley Theological Seminary i USA. Siden 1997 har han vært rektor ved Metodistkirkens studiesenter som i dag samarbeider med Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2005, kl. 10:15, Auditorium B på Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 i Bergen

Kontaktpersoner:
Roar G. Fotland, epost: rofot@metodistkirken.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side