Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan finner Rev-proteinet fram i cellen?

Clemens Furnes   
Cand.scient. Clemens Furnes disputerer 25. august for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Subcellular localization, oligomerization and trafficking of HIV-1 Rev"

Humant immunsviktvirus (HIV) koder for et protein Rev som spiller en viktig rolle i HIV virusets livssyklus. Rev er nødvendig for å produsere nye virus partikler. Rev binder til virusets budbringer RNA-molekyler og transporterer disse til cytoplasma, slik at disse kan bli translatert til virus proteiner eller pakket inn i virus partikler. Uten Rev vil virusets budbringer RNA-molekyler bli degradert i cellekjernen og dermed blir ingen nye virus produsert.

For å kartlegge transportveier til Rev i cellekjernen har et viktig mål i doktorgraden vært å etablere et deteksjonssystem som kan påvise om et protein har besøkt et bestemt område i cellekjernen. Dette systemet, som har fått navnet STAMP (Subcellular Trafficking Assayed by the Means of Proteolytic cleavage), består av to komponenter: et enzym og et testprotein. Enzymet er en protease dirigert til et bestemt område i cellekjernen. Testproteinet består av Rev fusjonert med to forskjellige fargemolekyler. Mellom de to fargemolekylene finnes en proteinsekvens som spaltes av proteasen. Besøk av testproteinet på samme sted som proteasen er lokalisert sees som et kutt hvor den ene fargemolekylet faller av mens den andre er fortsatt fusjonert til Rev. På denne måten kombinerer vi visualisering og lokalisering av testproteinet på en helt ny måte som vil kunne være et viktig redskap i cellekjerne forskning.

I utgangspunktet ville vi undersøke Rev vandring i cellekjernen, men STAMP har også mulighet til å kunne bli et generelt system for kartlegging av protein transportveier i cellen og dermed bli et viktig verktøy i cellebiologi forskningen.

Personalia:
Clemens Furnes (33) er født og oppvokst på Kongsberg. Etter avlagt cand.scient. eksamen i bioteknologi ved Universitetet i Tromsø i 1998, har han arbeidet som vitenskapelig assistent før han begynte på dr.scient. studie ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1999. Furnes er nå ansatt som forsker ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2005, kl. 10:00, Stort auditorium (rom 2144), Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Clemens Furnes, tlf. 55 58 43 17, epost: Clemens.Furnes@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side