Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kvantisering av blodgjennomstrømning i hjernen

Renate Grüner   
Renate Grüner disputerer fredag 23. september for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Blind Deconvolution in Magnetic Resonance Brain Perfusion Imaging”

Avhandlingen omhandler analyser av blodgjennomstrømning (perfusjon) i hjernen, og er basert på bildeinformasjon fra kliniske magnettomografiundersøkelser (MR-undersøkelser). For å studere hjernevevets perfusjonsegenskaper injiseres et kontrastmiddel i pasienten samtidig som det gjøres gjentatte, hurtige bildeopptak som viser hvordan kontrasten transporteres gjennom hjernevevet.

Signalstyrken i bildeopptakene er imidlertid avhengig av kontrastmengden og injeksjonshastigheten. For å kunne kvantifisere blodgjennomstrømning, må målingene gjøres uavhengig av slike parametere. Fremgangsmåten som er presentert i avhandlingen skiller seg fra etablerte metoder, hvor signalet i en stor blodforsynende arterie benyttes til å korrigere det målte signalet i hjernevevet. I stedet korrigeres de målte signalene med en faktor som beregnes spesifikt for hvert enkelt bildeelement. Dette gjør det også mulig å korrigere for forsinkelse og spredning av kontrasten når denne transporteres gjennom hjernevevet. Fremgangsmåten er basert på signalseparasjonsmetoder utviklet innen astronomi og optikk. Kvantitative mål av blodgjennomstrømningen i hjernevev kan bli avgjørende for valg av behandling for akutte slagpasienter, og kan benyttes for å klassifisere hjernesvulster og studere behandlingseffekt.

Personalia:
Renate Grüner er født i 1975. Hun er oppvokst i Sölden, Østerrike, og i Stavanger. I 1999 tok hun sin cand. scient eksamen i eksperimentell kjernefysikk i Bergen. Arbeidet med doktoravhandlingen ble finansiert av Norges Forskningsråd, og utført ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen i løpet av en treårsperiode.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.09.2005, kl. 09:15, Armauer Hansens Hus, Haukelandsv. 28, 5021 Bergen

Kontaktpersoner:
Renate Grüner, tlf: 48110677, epost: renate@fmri.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side