Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Interaksjon mellom proteiner og cellemembraner

Øyvind Halskau   
Øyvind Halskau jr disputerer torsdag 10. mars 2005 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Structure and dynamics of the peripheral protein Lactalbumin in relation to its membrane binding capability."

Proteiner, de genetiske produktene som utfører nær sagt alle funksjoner i levende organismer på molekylært nivå, er vanligvis enten en permanent del av cellens membraner, eller fritt i løsning innenfor eller utenfor cellen. Det finnes også en klasse protein som kan vekselvirke reversibelt med cellemembranen; i løpet av doktorgradsstudiet har en generell mekanisme for slike interaksjoner blitt karakterisert helt ned til atomnivå. Slike detaljer har tidligere vært utilgjengelige, siden høyoppløselige spektroskopiske metoder og diffraksjonsteknikker har vært uegnede brukt på slike systemer. Problemet ble løst ved hjelp av en kombinasjon av isotopmerking som var sensitiv ovenfor proteinets lokale struktur og som kunne overvåkes ved hjelp av spesielt tilpasset magnetisk kjerneresonans spektroskopi (NMR).

Karakteriseringen av proteinets struktur bundet til membranen og fri i løsning tyder på at proteinet er avhengig av en fleksibel struktur for å kunne være stabil i disse to vidt forskjellige miljøene. Denne fleksibiliteten er ikke i tråd med det tradisjonelle paradigmet for forståelsen av proteiner, hvor et protein får sin funksjon fra en veldefinert, fast struktur. Studiets resultater støtter et utvidet paradigme hvor proteinfunksjon også kan oppstå fra forskjellige grader av fleksibilitet og uorden i proteiners struktur. Debatten kunne tenkes å være av bred interesse, siden den i siste instans dreier seg om hvordan vi ser på vårt eget arvemateriale. Videre har samspillet mellom membraner og proteinet blitt undersøkt. Det viser seg at effektiv binding av proteinet er avhengig av membransammensetning og dennes fysiske tilstand. Membranens evne til å fungere som barriere blir svekket i forskjellig grad når proteinet binder, igjen avhengig av dens sammensetning og tilstand. Samtidig blir det bundne proteinets tilstand endret som en funksjon av membranens tilstand. Det er med andre ord påvist et samspill på molekylært nivå mellom disse to viktige cellekomponentene. Dette kan settes i sammenheng med proteinets evne til å selektivt drepe celler med avvikende membransammensetning, blant annet kreftceller.

Personalia:
Øyvind Halskau jr., er født i 1975 og er fra Molde. Han ble cand. scient i kjemi ved UiB i 2001. Han er nå stipendiat ved Institutt for biomedisin, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.03.2005, kl. 13:15. Oppgitt emne: "The Protein Trinity: A closer look."
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.03.2005, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Øyvind Halskau jr. , epost: oyvind.halskau@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side