Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Norsk UFO-bevegelse mellom religion og vitenskap

Jan Bertil Heilund   
Jan Bertil Heilund disputerer for dr.art-graden ved Universitetet i Bergen fredag 20. mai med avhandlingen:

"Spenninger, syntese og spiritualitet i norsk UFO-bevegelse, særlig eksemplifisert i organisasjonen NETIs forestillingsunivers".

Avhandlingen er primært en kartlegging av det norske UFO- miljøets hovedgrupperinger og sentrale personer, og en analyse av dette miljøets viktigste teorier, forestillinger og ideer om UFO. Undersøkelsen er foretatt i et komparativt perspektiv med internasjonale kilder som referanse og viser at det norske UFO-miljøet i hovedsak mottar sine teorier og ideer fra internasjonale kilder, f.o.f. fra USA.. Avhandlingen viser imidlertid også hvordan det i Norge samtidig foregår en lokal tilpasning og bearbeiding av det internasjonale materialet, samt hvordan enkelte spesifikt norske elementer distribueres og har blitt tillagt en større betydning innenfor det internasjonale UFO-miljøet. Dette gjelder særlig de uoppklarte fenomener knyttet til Hessdalen ved Røros.

Avhandlingen behandler primært UFO som en spirituell kategori og ser de mange fortellingene og forestillingene om UFO som elementer i en voksende kontemporær mytologi.

I forestillingene om UFO har forholdet mellom fakta og fiksjon, og mellom vitenskap og religion blitt tematisert i over 50 år. UFO-samfunnene har tradisjonelt bestått av to hovedretninger: de sekulært og teknologisk orienterte undersøkelsesorganisasjoner og de mer okkult-spirituelt orienterte grupperinger. Motsetningene mellom de "vitenskapelig" og de "religiøst" orienterte UFO-entusiastene finnes også innenfor det norske UFO-miljøet og speiler tilsvarende motsetninger innenfor den kontemporære vestlige kulturen, særlig uttalt gjennom de mange New Age-ideer som i dag aksepteres av stadig større deler av befolkningen.

Avhandlingen viser imidlertid at det finnes ingen vanntette skott mellom de vitenskapelig og de spirituelt orienterte UFO-entusiastene. Både innenfor den spirituelt orienterte organisasjonen NETI (Norsk Organisasjon for Studiet av Ekstraterrestriell Intelligens) og den uttalt vitenskapsbaserte undersøkelsesorganisasjon UFO-Norge benyttes eklektisk både vitenskapelige og religiøst baserte ideer i argumentasjonen for den ekstraterrestrielle hypotese, og innenfor begge organisasjonene finner vi lokale teoretikere og kosmologer som i sine respektive miljøer finner et lydhørt publikum for sine nye virkelighets- og verdensforståelser der UFO inngår som sentralt element.

Personalia:
Jan Bertil Heilund er bosatt på Os. Underviser i full stilling ved Årstad videregående skole i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2005, kl. 10:15, Aud.b, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Jan Bertil Heilund, tlf: 478 77 722
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side