Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ekstreme bølger

Hervé Socquet-Juglard   
Hervé Socquet-Juglard disputerer tirsdag 1. november for dr. scient-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Spectral evolution and probability distributions of surface ocean gravity waves and extreme waves"

Freakbølger eller ekstreme bølger svært høye bølger som har stor kapasitet til å ødelegge oljeplattformer og senke skip. Den 1. januar 1995 ble Draupner plattformen i Nordsjøen truffet av en 25.6 m bølge. Man har blitt mer og mer interessert i å vite mer om disse bølgene. Det er mulig å forklare hvorfor freakbølger forekommer i strek motstrøm og på grunt vann. Det er vanskeligere å forstå hva som skjer på åpent hav. Vi har brukt ikkelineær teori, og har simulert et havområde av størrelse ca 100*100 typiske bølgelengder (svarende til mer enn 100 kvadratkilometer). Både spektral analyse og ekstrem statistikk har blitt brukt. Teori og simulering stemmer godt overens.

Personalia:
Hervé Socquet-Juglard er født i 1978 og oppvokst på Les Sables d'Olonne i Frankrike. Han tok sin Cand. Scient. eksamen i Hydrodynamikk ved Universitetet i Marseille i 2000. Han er også ingeniør i numerisk simulering. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Kristian Dysthe ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Bergen og Karsten Trulsen ved Matematisk Institutt ved Universitet i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2005, kl. 12:15, Auditoriet Pi, Matematisk Institutt, Johs Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Hervé Socquet-Juglard, 55 58 48 96, epost: hervesj@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1103

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side