Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ruteplanlegging

Sin C. Ho   
Sin C. Ho disputerer fredag 1.april for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Tabu Search Heuristics for Vehicle Routing Problems"

Ruteplanlegging er et velkjent og vanskelig kombinatorisk optimeringsproblem hvor reiserutene til et distribusjonsselskap skal planlegges på en mest mulig effektiv og lønnsom måte. Til et slikt problem eksisterer det utallige løsninger, og man må da beregne en best mulig løsning uten at regnearbeidet blir for tidkrevende. Det å finne den optimale løsningen til et ruteplanleggingsproblem innen rimelig tid er praktisk talt umulig, selv med kjemperaske datamaskiner, og man må i praksis ty til tilnærmede metoder. En slik metode er Tabusøk hvor informasjon samles og "huskes" under søket og som dras nytte av gjennom videre søking.

Avhandlingen tar for seg et grunnleggende ruteplanleggingsproblem og tre utvidelser av dette, og ser på metoder hovedsaklig baserte på Tabusøk for å finne gode løsninger.

Personalia:
Sin C. Ho er født i Varberg i Sverige i 1976 og oppvokst på Hundvåg og på Klepp i Rogaland. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk ved Høgskolen i Stavanger (nåværende Universitetet i Stavanger) i 2001, og har siden vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.04.2005, kl. 13:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, HIB, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Sin C. Ho, tlf. 55 58 40 94, epost: sin@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side