Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Måling av kapillær utveksling med mikrodialyse

Vegard Vereide Iversen   
Vegard Vereide Iversen disputerer 18. januar for PhD graden ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Continuous measurements of capillary exchange using microdialysis"

Avhandlingen er basert på utviklingen av mikrodialysemetoden for å måle utveksling av både små og store molekyler i hud og kreftsvulster over kroppens minste blodkar, -kapillærene. Akutt betennelse innebærer blant annet øket transport av væske og molekyler over kapillærene med påfølgende hevelse, -ødemdannelse. Mulighetene for målinger av denne prosessen har tidligere vært begrenset til korte tidsintervaller og har krevd et stort antall forsøk. Mikrodialysemetoden gjør det mulig å observere denne prosessen over et lengre tidsintervall samtidig som det reduserer antall forsøksdyr dramatisk.

Mikrodialysemetoden har også gjort det mulig å måle opptaket av medikamenter som benyttes i kreftbehandling, cytostatika, i kreftsvulster.
Samlet sett viser utviklingen av mikrodialysemetoden seg å være nyttig i forståelsen av den inflammatoriske prosess og øker forståelsen av hvordan man kan bedre behandlingen av kreftsvulster.

Personalia:
Vegard Vereide Iversen er født i Bergen i 1973. Han tok embetseksamen i Zoologisk og human fysiologi ved Seksjon for fysiologi i 2000. Han har vært stipendiat ved Seksjon for fysiologi, Sirkulasjonsgruppen, Universititet i Bergen siden 2001.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "An update on properties and composition of the interstitium".
Sted: Auditorium 1. Institutt for Biomedisin, Jonas Liesv. 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2005, kl. 10:15, Auditorium 1. Institutt for Biomedisin, Jonas Liesv. 91.

Kontaktpersoner:
Vegard Vereide Iversen, tlf. 55586033, epost: vegard.iversen@fys.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side