Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kopper-regulerte proteiner i en "metanspisende" bakterie

Odd André Karlsen   
Odd André Karlsen disputerer tirsdag 21. juni 2005 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Molecular analyses of copper responding proteins in Methylococcus capsulatus (Bath)".

Bakterien Methylococcus capsulatus bruker metangass som eneste karbon- og energikilde. Metan finnes i store mengder i naturen, og er en av hovedbestanddelene i gassen som hentes opp fra Nordsjøen. Bakterier som har evnen til å benytte metan for å vokse og formere seg er kostnadsmessig rimeligere å dyrke fremfor andre bakterier, og de er derfor en kilde til produksjon av "billig" protein. I dag dyrkes M. capsulatus i store mengder i en spesialkonstruert fermentor på Tjeldbergodden på Mørekysten og brukes som proteintilsetning i forskjellige dyre- og fiskefôr. For videreutviklingen av den kommersielle bruken av bakterien er det nødvendig å lære enda mer om dens biologi. Nylig har Universitet i Bergen i samarbeid med det amerikanske selskapet TIGR (The Institute for Genomic Research) kartlagt hele bakteriens arvemateriale (genom). I det neste trinnet er det bakteriens proteiner som skal kartlegges (proteom).

Det har vist seg at kopper (Cu) har en essensiell fysiologisk betydning hos M. capsulatus. Tilgjengeligheten av kopper regulerer blant annet bakteriens morfologi og hvordan metan oksideres. I dette doktorgradsarbeidet har vi sett på hvilke proteiner som utrykkes ved ulike kopper konsentrasjoner. Noen av disse har blitt identifisert på protein-nivå og analysert i detalj med vekt på struktur og funksjon. Detaljert kunnskap om samspillet mellom proteinene i M. capsulatus under ulike vekstbetingelser er nødvendig for å forstå bakteriens biologi og for å videre kartlegge bakteriens industrielle potensial.

Personalia:
Odd André Karlsen er født i 1977 og oppvokst på Auli i Nes kommune på Romerike. Han ble utdannet som cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen 2001. Doktorgraden ble finansiert gjennom Norges Forskningsråd, og ble utført ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Veiledere gjennom dr. -grads arbeidet har vært prof. Harald B. Jensen og prof. Johan R. Lillehaug.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2005, kl. 10:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Odd André Karlsen, epost: Odd.Karlsen@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side