Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sukkermolekyler i medisin og helse

Ole Heine Kvernenes   
Ole Heine Kvernenes disputerer 9. september 2005 for dr.scient.-graden ved Universiteet i Bergen med avhandlingen:

"3,3,4,4-Tetraethoxy-1-butyne and analogues as synthons in organic synthesis"

Sukker er blant de vanligste forbindelsene i naturen og finnes i omtrent alle levende organismer. Forskning har vist at slike forbindelser er viktige for mange livsfunksjoner. I immunsystemet er sukkerforbindelser viktige i kroppens forsvar mot virus og bakterier. Det har vist seg at en del medisiner må inneholde spesielle typer sukker for at de skal virke, men disse forbindelsene kan ofte være vanskelige å få tak i. De må derfor lages fra andre kjemiske forbindelser.

I avhandlingen beskrives det hvordan ulike sukkerforbindelser kan lages fra andre, enkle molekyler. Et stort utvalg slike forbindelser har blitt laget fra ett og samme utgangsstoff, og disse forbindelsene vil bli brukt i forsøk på å gjøre medisiner mer selektive og virksomme.

Personalia:
Ole Heine Kvernenes er født i 1975 og er oppvokst på Fitjar i Sunnhordland. Han tok sin cand.scient.-eksamen i organisk syntese ved Universitetet i Bergen i 2000. Hans doktorarbeid er utført i forskningsgruppen til professor Leiv K. Sydnes ved Kjemisk institutt i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.09.2005, kl. 12:00, Auditorium 3, Realfagsbygget, Allègt. 41.

Kontaktpersoner:
Ole Heine Kvernenes, epost: ole.kvernenes@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side