Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helseplager relatert til tannfyllingsmaterialer

    
Gunvor Bentung Lygre disputerer fredag 21. oktober for den odontologiske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Clinical observations and follow-up of patients with adverse reactions related to dental materials”.

Spekteret av tannrestaureringsmaterialer er stort og nye materialer kommer stadig på markedet. Mange materialer som brukes ved tannbehandling kan gi uønskete reaksjoner (bivirkninger) hos den enkelte pasient. Det er derfor viktig med overvåking av eventuelle bivirkninger av både gamle og nyere materialer. Til tross for at de fleste mennesker mottar tannbehandling i løpet av livet, regnes bivirkninger forårsaket av tannrestaureringsmaterialer som sjeldne.

Avhandlingen bygger på resultater fra utredning av pasienter som er blitt henvist for utredning i ”Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer” i forbindelse med plager som blir forbundet med materialer brukt ved tannbehandling.

Pasientgruppen var svært sammensatt. Noen pasienter hadde synlige reaksjoner i munnslimhinnen i kontakt med et tannrestaureringsmateriale, mens andre kunne ha mer generelle helseplager som for eksempel smerter i muskler og ledd, tretthet, hodepine samt nedsatt hukommelse.

Resultater fra oppfølgingen av pasientene, viser at en stor del av de som skifter ut tannfyllingsmaterialet på grunn av mistanke om bivirkninger, opplever bedring etter utskifting.

En referansegruppe, valgt fra den norske befolkning, rapporterte samme slags helseplager som pasientene, men intensiteten av symptomene er markert lavere.

Resultatene fra avhandlingen tyder på at pasientenes lokale symptomer ble redusert etter utskifting av dentale materialer, men at de fremdeles hadde sterkere plager enn referansegruppen.

Personalia:
Gunvor Bentung Lygre er født i Bergen i 1948. I 1975 tok hun odontologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen. I perioden 1975 – 2000 arbeidet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis i Bergen, samt 20% stilling som spesialtannlege i Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer fra 1993. I 1978/1979 arbeidet hun i 50 % stilling som instruktørtannlege ved Institutt for kariologi og endodonti, Universitetet i Bergen. I perioden 2000 – 2005 har hun vært spesialtannlege i Bivirkningsgruppen og stipendiat ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.10.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Kontaktallergiske tilstander i munnhulen"
Sted: Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17, auditorium 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2005, kl. 09:15, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17, auditoriun 1.

Kontaktpersoner:
Gunvor Bentung Lygre, tlf. 55 58 60 27, epost: Gunvor.Lygre@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side