Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livet i havbunnsskorpen

Kristine Lysnes   
Kristine Lysnes disputerer torsdag 3. mars for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Microbial diversity in ocean floor basalt"

Da Jules Verne skrev "En reise til jordens indre" var dette ren Science Fiction. I de senere år er det imidlertid bevist at det finnes en dyp biosfære (den del av jorden hvor det finnes liv) under overflaten på jorda. Denne biosfæren, som stort sett består av mikrober, antas å inneholde like stor mengde biomasse som det vi finner på jordoverflaten. Vi vet i dag svært lite om hvilke organismer som finnes og lever under jordoverflaten, og hva de lever av der nede i mørke. Det vites heller ikke om disse organismene er forskjellige fra de organismene vi finner på jordoverflaten. Det spekuleres også på hvor dypt inn i jorden det kan finnes liv. Studier av dypbiosfæren kan hjelpe oss i å forstå livets opprinnelse på jorda og eventuelt om det finnes liv på andre planeter.

I dette doktorgradsarbeidet er dypbiosfæren i havbunnsskorpen studert. Hovedintensjonen med arbeidet var å sammenligne det genetiske og funksjonelle biologiske mangfoldet i ung (under 1 million år) havbunnsskorpe med gammel (14-28 millioner år) havbunnsskorpe. Det ble samlet inn bergartsprøver fra ung havbunnsskorpe på de Arktiske spredningsryggene (i Norske-Grønlandshavet) og gammel skorpe fra den Sørøstindiske spredningsryggen (mellom Australia og Antarktis). Resultatene fra disse studiene viste at det finnes mikrobielle samfunn i havbunnsskorpen og at de fleste av disse mikroorganismene er forskjellige fra tidligere dyrkede og karakteriserte mikroorganismer. Det var imidlertid likheter mellom mikroorganismene påvist fra de to prøvestedene. Resultatene viser videre at mikroorganismer kan leve i opptil 28 millioner år gammel havbunnsskorpe og på dyp ned til 374m under havbunnen og 6000m under havoverflaten. Resultater fra dyrkingsanalyser av bakterier på laboratoriet viste at noen isolater kunne redusere jern, mens andre dannet metan fra hydrogen og karbondioksid. Omdanningen av jern viser, sammen med tidligere studier som er gjort, at mikrobene deltar i geokjemiske prosesser som pågår i skorpen.

Personalia:
Kristine Lysnes er født i 1971 og oppvokst i Larvik i Vestfold. Hun avla sin Cand Scient. eksamen ved tidligere Institutt for Mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1998, og jobbet et år som forskningsassistent før hun begynte på doktorgrad. Stipendiatet har vært finansiert av Norges Forskningsråd gjennom SUBMAR (Subsirface biosphere, hydrothermal activity and magmatism along the Arctic Ridges) programmet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.03.2005, kl. 11:15, Auditorium Vestfløyen, Avdeling for Mikrobiologi, Jahnebakken 5.

Kontaktpersoner:
Kristine Lysnes, tlf. 55 58 81 87, epost: kristine.lysnes@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side