Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva gjør havet grønt?

Endre Marken   
Endre Marken disputerer mandag 19. desember 2005 for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“A bio-optical model for Norwegian coastal waters: Measurements of the volume scattering function and absorption by marine particles”

Avhandlingens hovedtema er optisk karakterisering av norsk kystvann med sikte på å lage bedre algoritmer for analyse av satellittbilder. Optisk fjernmåling fra satellitt er viktig i marin overvåkning, bl.a. fordi den gjør det mulig å detektere skadelige algeoppblomstringer. I satellitten måles reflektert lys fra havet ved forskjellige bølgelengder eller farger, og avhandlingen omhandler metoder for å analysere havfargen. Slike analyser krever raffinerte bio-optiske modeller som knytter lysgangen fra solen via havet opp til satellitten til konsentrasjonen av alger. Havfargen varierer med vannets innhold av alger, organisk oppløst materiale og uorganiske partikler. Havfargen avhenger også av hvilke typer alger vannet inneholder. Noen alger gjør havet grønt, mens andre kan gjøre det rødt. For å kunne tolke havfargen er det viktig å kjenne havets optiske egenskaper, som er knyttet til algers evne til å spre og absorbere lys.

I en treårsperiode har man målt optiske egenskaper i Bjørnafjorden utenfor Bergen og laget en modell som knytter dem til konsentrasjonen av alger. Videre har man målt vinkelfordelingen for spredt lys fra forskjellige typer alger. Målingene tyder på at alger sprer mindre lys bakover enn tidligere antatt, og de viser store forskjeller mellom ulike algetyper, hvilket betyr at analyser av havfargen kan brukes til å skjelne mellom dem.

Arbeidet er utført ved Institutt for Fysikk og Teknologi i samarbeid med Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen. Deler av det teoretiske arbeidet er utført ved Stevens Institute of Technology, USA og ved Laboratoire Oceanographie de Villefranche, Frankrike.

Personalia:
Endre Marken er født i 1977 i Oslo og oppvokst i Ytre Enebakk i Akershus. Han er utdannet sivilingeniør i Biofysikk og Medisinsk teknologi ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim i 2002. Han ble ansatt i 2002 som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, finansiert av NFR-prosjektet ”Light and Life in Norwegian coastal waters: Physics/Biology approach to satellite monitoring of primary production and algal blooms”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2005, kl. 13:00, Auditorium B, Allégaten 66

Kontaktpersoner:
Endre Marken, tlf.: 99599108, epost: Endre.Marken@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side