Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tannrotskade under kjeveortopedisk behandling

Maria Mavragani   
Maria Mavragani disputerer fredag 10. juni 2005 for dr. odont. graden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Orthodontically induced inflammatory root resorption. Clinical and animal studies on contributing factors, histological alterations and the effect of doxycycline".

Tap av rotsubstans er en uønsket skadevirkning som kan følge av tannregulering. I de fleste tilfeller er tapene små og har ingen klinisk betydning. Rundt 10 % av pasientene ser derimot ut til å være spesielt disponert for tap av rotsubstans. Årsakene til alvorlig tap av rotsubstans er fremdeles lite kjent.

Ved analyse av røntgenbilder av behandlede pasienter har Mavragani vurdert faktorer som kan påvirke tap av rotsubstans ved tannregulering, slik som tannrøttenes lengde og tennenes utviklingsstadium ved behandlingens begynnelse. I eksperimentelle undersøkelser på rotter har Mavragani studert de ulike celletyper som deltar ved utviklingen av rotresorpsjon. Det viser seg at tilførsel av et antibiotikum, doxycyclin, har en hemmende effekt på denne prosessen.

Resultatene fra de kliniske undersøkelsene tyder på at nyere kjeveortopediske metoder gir mindre roteresorpsjon enn tidligere behandlingsteknikker. Mavragani kom videre til at flytting av tenner hos unge pasienter resulterer i mindre rotresorpsjon enn hos individer med fullt utviklede tannrøtter. De eksperimentelle funn hos rotter tyder på at det ved hjelp av medisiner kan være mulig å redusere tapet av rotsubstans i forbindelse med tannregulering.

Personalia:
Maria Mavragani er født in Aten, Hellas i 1968. Hun har odontologisk grunnutdanning fra Universitet i Aten, 1992, og graden Master of Science i Oral Biologi fra samme universitet, 1995. I 1995 kom hun til Universitetet i Bergen som videreutdanningskandidat i kjeveortopedi. Hun ble spesialist i kjeveortopedi i 1998 og har vært universitetstipendiat ved Det odontologiske fakultet i perioden 1999-2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Esthetic and functional indications for orthodontic treatment".
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2005, kl. 10:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Maria Mavragani , epost: maria.mavragani@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side