Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulatoriske proteiner i menneskets nervesystem

Jeffrey Alan McKinney   
Jeffrey Alan McKinney disputerer 15. april for PhD graden ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Characterization of Human Tryptophan Hydroxylase."

Den essensielle aminosyren tryptofan inngår i kosten og er nødvendig for mange funksjoner i kroppen. I nervesystemet blir tryptofan omdannet til transmitter-substansen serotonin, som blant annet regulerer søvn og våkenhet, apetitt, seksuelle funksjoner og stemningsnivå.

McKinney har studert det første trinnet i dannelsen av serotonin, katalysert av enzymet tryptofanhydroksylase (TPH). Så sent som i 2003 ble det oppdaget at alle virveldyr, inkludert mennesker, har to ulike former av TPH, horav TPH2 er ansvarlige for produksjonen av serotonin i hjernen. I januar i år ble det rapportert at mutasjoner i TPH2 gir alvorlig depresjon hos mennesker. Tidligere er det vist at nedsatt enzymfunksjon kan ledsages av flere andre psykiatriske symptomer, inkludert selvmordsatferd. Dette forklarer også at alvorlig depresjon er arvelig og at det kan behandles med medikamenter som øker mengden av serotonin i hjernen (antidepressiva).

McKinney er den første som har studert egenskapene til dette enzymet og blant annet vist hvordan det kan være et mulig angrepspunkt for nye typer legemidler. Enzymene TPH1 og TPH2 ble klonet fra mennesker og uttrykt i store mengder i bakterier, gjær og cellefrie systemer. Ved hjelp av ulike metoder (enzyme kinetikk, mutagenese, NMR-spektroskopi og molekylær modellering) har han vist hvordan enzymene binder tryptofan, tetrahydrobiopterin og bindingsproteiner. Han har blant annet påvist ulike mekanismer for regulering av serotoninsyntesen i hjernen og i perifere vev.

Dette åpner for ny forståelse av molekylære prosesser i nervesystemet og hvordan disse prosessene endres ved sykdom. Prosjektet inngår i en langsiktig satsing på molekylær nevrobiologi ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen.

Personalia:
Jeffrey Alan McKinney, er født i 1970 og er fra Donahue, Iowa, USA. Han ble Bachelor of Arts (Biologi) ved Luther College, Decorah, Iowa i 1994 og arbeidet i perioden 1994-1996 ved Mayo Clinic i Rochester, Minnesota. Han flyttet til Norge i 1996 og ble Cand. Scient. i molekylærbiologi ved UiB i 2000. Han har siden vært stipendiat ved Institutt for biomedisin, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, bortsett fra i 2001, da han arbeidet ved National Institutes of Health, Washington DC, USA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.04.2005, kl. 14:30. Oppgitt emne: "Strategies for the investigation and treatment of diseases related to mutant proteins."
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2005, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jeffrey Alan McKinney, epost: jeffrey.mckinney@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side