Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Munnhulebakterier - en årsak til leddgikt?

Ketil Moen   
Ketil Moen disputerer fredag 16. september for dr. odont- graden ved det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Oral implications of rheumatoid arthritis. A clinical and immunological approach."

Mellom førti og femti tusen nordmenn er rammet av leddgikt (revmatoid artritt). Leddgikt er en revmatisk sykdom som gir ledd- og muskelsmerter og gjør det vanskelig å bevege seg. Det forskes mye på leddgikt, men selv om forskning har forbedret behandlingstilbudet er årsaken til at noen får sykdommen, likevel ukjent. Både arv og miljø er viktige faktorer, men det er likevel usikkert hvor stor betydning de hver for seg har. Det antas at det er en kombinasjon av flere faktorer som må spille inn samtidig for at sykdommen bryter ut.

I sitt doktorarbeid har Moen fokusert på problemstillinger knyttet til munnhule og kjeveledd ved leddgikt. Arbeidet viser at kjeveleddsproblemer i form av smerter og bevegelighet er vanligere og sterkere i denne pasientgruppen. Mange pasienter i denne gruppen sliter med problemer knyttet til ansikt, munn og kjever og det er derfor viktig at problemene tas på alvor og kartlegges tilstrekkelig slik at pasientene får riktig behandling. Et av studiene i avhandlingen viser også at en ny type leddgiktsmedisin, Remicade®, over tid virker dempende på kjeveleddbetennelse og derfor kan være et godt alternativ til smertelindring for pasienter med aktiv sykdom.

Doktorarbeidet har også tatt for seg betydningen av tanninfeksjoner ved leddgikt. Tannløsningssykdom (kronisk periodontitt) og tannrotbetennelse er gode eksempler på vanlige tanninfeksjoner og dannes ved at munnhulebakterier formerer seg og lager sykdom i og rundt selve tennene. Tanninfeksjoner er vanlige i befolkningen og oppdages ikke alltid ved rutinekontroller hos tannlege. De er ofte smertefrie, og man kan derfor gå relativt lenge uten at tilstanden blir oppdaget og behandlet.

Ved bruk av DNA- og antistoffanalyser ble det i doktorarbeidet vist at tanninfeksjoner i stor grad avgir bakterieprodukter til blodbanen og at mange av disse vandrer til ledd langt borte fra munnhulen. Arbeidet avdekker videre at dette fenomenet er spesielt uttalt hos pasienter med leddgikt og annen leddsykdom. I tillegg ser det ut til at deler av bakteriene så å si fanges inne i leddene og blir der i lengre tid med den følge at det blir en stadig økende opphopning av bakterieprodukter. Det er grunn til å tro at en slik opphopning av bakterieprodukter i ledd som allerede strever med betennelse og gikt er en dårlig kombinasjon. Resultatet kan bli en forverring av den generelle sykdomsaktiviteten. Tidligere forskning på området har vist at mange typer bakterier har evne til å skape betennelse når de først er kommet inn i et ledd. Dette gjelder levende bakterier eller deler av selve bakteriecellen, som for eksempel bakteriens arvestoff (DNA), som bringes inn. Ubehandlete tanninfeksjoner kan i så måte være en kilde til bakterier som kanskje kan skape eller forverre leddsykdom.

Dette doktorarbeidet belyser derfor viktigheten av at pasienter med leddgiktsproblemer i kjever og munnhule gis tilstrekkelig klinisk og vitenskapelig oppmerksomhet, slik at et best mulig behandlingstilbud blir etablert for fremtiden.

Personalia:
Ketil Moen, (født i 1975), fra Otterøya utenfor Namsos, begynte å studere odontologi i Bergen i 1996 og har etter uteksamineringen i 2001 jobbet som tannlege i offentlig praksis i både Namsos og Bergen. Fra 2001 har han i tillegg vært ansatt som universitetsstipendiat ved Broegelmann forskningslaboratorium, Gades Institutt; Det Odontologiske Fakultet, avdeling for Oral Kirurgi og Oral Medisin; og Revmatologisk avdeling, Institutt for Indremedisin, Det Medisinske Fakultet; UiB. Prosjektet har også vært et samarbeid med og Institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske Fakultet i Oslo. I 2005 har han i tillegg til sitt doktorarbeid arbeidet som assistenttannlege ved Kjevekirurgisk avdeling, Klinikk for Hode/Hals, Haukeland Universitetssykehus. Moen har fått økonomisk støtte fra Det Odontologiske Fakultet, UiB, Broegelmanns legat, samt Solveig Amalie Husbys legat.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.09.2005, kl. 09:15, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17, auditorium 1.

Kontaktpersoner:
Ketil Moen, tlf: 55 97 57 81, mob: 986 63 125, epost: ketil.moen@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side