Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Motstandsdyktige sykehusbakterier

Stein Christian Mohn   
Stein Christian Mohn disputerer fredag 27. mai for den medisinske doktorgraden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Ampicillin resistance in Enterococcus faecium; with emphasis on penicillin binding protein 5 (PBP5)"

Bakterier som er motstandsdyktige overfor antibiotika utgjør en alvorlig trussel fordi behandlingen av infeksjoner forårsaket av disse bakteriene er vanskelig, og i enkelte tilfeller finnes ingen virksom behandling. Enterokokker er en vanlige tarmbakterier, som kan gi infeksjoner hos svekkede pasienter. Når disse bakterien blir motstandsdyktige mot antibiotika spres de lett mellom pasienter i sykehus. I avhandlingen "Ampicillin resistance in Enterococcus faecium; with emphasis on penicillin binding protein 5 (PBP5)" har cand. med. Mohn sett nærmere på risikofaktorer som fører til at den enkelte pasient blir bærer av ampicillin resistente enterokokker, og dermed har økt fare for å bli syk av denne bakterien. Langvarig antibiotika forbruk og bruk av en spesiell type antibiotika (kinoloner) var forbundet med forekomst av ampicillin resistente enterokokker hos den enkelte. Mohn har også studert bakterienes DNA profiler i en utbruddssituasjon ved Haukeland Sykehus for å kartlegge slektskapet mellom bakteriene isolert fra pasientene.

Hovedvekten av avhandlingen omhandler PBP5, et protein som forårsaker resistens hos enterokokker. Mohn har ved hjelp av avanserte molekylærbiologiske metoder systematisert mutasjoner i genet som koder for PBP5, studert faktorer som påvirker uttrykket av genet og utviklet en helt ny metode for å påvise ampicillin resistente enterokokker basert på en eneste mutasjon. Mohn har også oppdaget 2 nye genelementer som kan ha betydning for resistens i enterokokker.

Personalia:
Stein Christian Mohn er født i Bergen i 1973, og utdannet cand. med og cand. mag. (fra det Samfunnvitenskapelig Fakultet) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han var stipendiat ved Institutt for Indremedisin, UiB i perioden 2001-04 under veiledning av Nina Langeland og Stig Harthug og er nå turnuslege ved Ålesund Sykehus. Han er forlovet og har en datter på 4 måneder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Klinisk betydning av antibiotika resistens for morbiditet, mortalitet og kostnader."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Stein Christian Mohn, tlf. 95763424, epost: stein.mohn@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side