Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Får vi nok ultrafiolett lys?

    
Kristian Pagh Nielsen disputerer onsdag 9. mars for dr.scient-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"A Novel Approach for Imaging Objects Embedded in Tissue (Part I)"

Avhandlingen omhandler teoretiske og eksperimentelle undersøkelser av lysutbredelse i menneskehud. Spesielt ultrafiolett lys som trenger ned i huden er av stor betyding for helsen vår, fordi det er en vesentlig næringskilde ettersom det danner vitamin D i huden, som overføres mye mer effektivt til blodet enn vitamin D fra tarmsystemet. En uheldig effekt av ultrafiolett lys er at det kan skade DNA og dermed forårsake hudkreft. Avanserte beregninger av hvorledes variasjoner i hudfarge påvirker denne "lys-helsen" vår, er utført i dette doktorgradsarbeidet.

Et annet hovedmål med arbeidet har vært å påvise muligheten for en ny ikke-invasiv, optisk metode for vertikal avbildning av huden, som kan brukes til diagnose av hudsykdommer. For å bruke denne nye metoden trengs kun vanlig lys og vanlige kameraer i et patentert oppsett. Denne delen av arbeidet er utført i nært samarbeid med Lu Zhao, som disputerer 10. mars 2005.

Personalia:
Kristian Pagh Nielsen er født i 1976 og oppvokst i Holsted i Danmark. Han tok sin cand.scient.-eksamen i geofysikk ved Universitetet i Bergen i 2001. Hans doktorgradsarbeid er utført ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB og PhotoSense AS med gjesteforskeropphold ved Radiumhospitalet i Oslo og Stevens Institute of Technology i New Jersey, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.03.2005, kl. 14:00, Auditorium 4, Realfagsbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Kristian Pagh Nielsen, 555 828 50 (a), 90 50 75 38 (p) , epost: Kristian@ift.uib.no.
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side