Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Røntgen ved fosterdød

Øystein Erlend Olsen   
Øystein Erlend Olsen disputerer fredag 18. februar 2005 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Radiography Following Perinatal Death: Population-Based Studies."

Røntgenundersøkelse av foster har vært rutine ved abort, fosterdød og dødfødsel. Avhandlingens målsetning har vært 1) å beskrive skjelettutviklingen hos fostre, 2) å studere nytteverdien av røntgen ved abort og dødfødsel, og 3) å sammenholde fosterets alder basert på ultralydundersøkelse i svangerskapet med alder basert på den tradisjonelle "menstruasjonsmetoden".

Mer enn 500 fostre ble undersøkt, alle fra Bergen lokalsykehusområde. Følgende hovedfunn er diskutert i avhandlingen: 1) Skjelettutvikling med tanke på både tilvekst og modning av skjelettet er meget samordnet. Man har tidligere antatt et misforhold i skjelettutviklingen hos grupper av veksthemmede fostre. Avhandlingen viser at dette trolig ikke er tilfelle, og at skjelettutviklingen er meget velorganisert både hos veksthemmede og ikke-veksthemmede. 2) Nytten av rutinemessig røntgenundersøkelse var relative liten og gav begrenset tilleggsinformasjon i forbindelse med obduksjon, foruten i tilfeller av spesifikke vekstforstyrrelser. 3) Det var i gjennomsnitt to uker forskjell mellom fosterets alder beregnet etter dato for siste menstruasjon og fosterets alder beregnet ved rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Dette funnet var overraskende. Forklaringen var mest sannsynlig at fosteret var veksthemmet, altså unormalt, allerede ved den tidlige ultralydundersøkelsen. Dette viser at man ved ultralydundersøkelse kan anta fosteret er yngre enn antatt, mens sannheten kanskje er at fosteret er unormalt lite. Dette kan ha betydning for risikosvangerskap.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag og er utført ved Røntgenavdelingen, Haukeland universitetssykehus med professor Karen Rosendahl som hovedveileder.

Personalia:
Øystein Erlend Olsen er født i Bergen 1970 og vokste opp i Bergen og Askøy. Han avla medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Bergen i 1995 og utførte turnustjeneste på Nordfjordeid og i Vågsøy. Han er spesialist i klinisk radiologi, utdannet i Bergen og London. Han er nå overlege ved Great Ormond Street Hospital for Children i London og er honorary senior lecturer ved University College London. Han arbeider nå hovedsakelig med magnetisk resonanstomografi og kreftsykdommer hos barn.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.02.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Mål og metoder for påvisning av intrauterin vekstretardasjon."
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.02.2005, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91.

Kontaktpersoner:
Øystein Erlend Olsen, epost: olseno@gosh.nhs.uk
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side