Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fargestoff fra bær, grønnsaker og blader

Saleh Rayyan   
Saleh Rayyan disputerer 12.september 2005 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Chemical studies of dimeric and monomeric flavonoids from plants "

Antocyaner er kjemiske forbindelser som er opphavet til de fleste røde og blå plantefarger vi legger merke til i naturen og i frukt- og grønnsakdisken. Flavoner, flavonoler og flavanoner er andre flavonoid-grupper, som blant annet har stor utbredelse i blader og blomster. I tillegg til å gi maten farge, ser mange flavonoider ut til å være antioksidanter med potensielle positive helseeffekter. I løpet av forskningsarbeidet til Saleh Rayyan ble ulike typer flavonoider fra jordbær (Fragaria ananassa), triangelgjøksyre (Oxalis triangularis), og fra drogen hagtorn (Crataegus monogyna) isolert og strukturbestemt. Avhandlingen hans beskriver totalt 39 flavonoider, og 12 av disse har ikke blitt påvist i naturen før nå. Noen av disse har en svært uvanlig struktur.

Avhandlingen angir også en ny syntetisk måte til å lage antocyaner med utgangspunkt i flavonoler. Naturlige antocyaner forandrer ofte struktur under lagring, og en del av avhandlingen beskriver noen av de involvert reaksjonene i detalj. Disse reaksjonene har betydning for utseende og kvalitet til mange matvarer med oransje til blå farger.

Personalia:
Saleh Rayyan er født i 1975 og oppvokst i Beit Liqia, Palestina. Han har en Bachelor grad i kjemi fra Birzeit University, Palestina 1998, og arbeidet videre her som vitenskapelig assistent i et år. Han tok cand. scient. eksamen i kjemi ved Universitetet i Bergen i 2000, og ble i 2001 ansatt som doktorgradsstipendiat ved Kjemisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2005, kl. 10:30, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt.41

Kontaktpersoner:
Saleh Rayyan, tlf. 55 58 33 49, epost: saleh.rayyan@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side