Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Cellulær membrandynamikk

Ragna Sannerud   
Ragna Sannerud disputerer for sin PhD grad tirsdag 10. mai 2005 ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Mapping the dynamic organisation of the pre-Golgi intermediate compartment. Studies on functionally distinct subdomains in living and differentiating cells."

Mammalske celler inneholder en rekke membranorganeller som hver og en har sine spesifikke funksjoner. Disse organellene er ikke isolerte enheter, men kommuniserer aktivt gjennom ulike transportveier. Den sekretoriske transportveien begynner i endoplasmatisk retikulum (ER) hvorfra nysyntetiserte proteiner og lipider blir transportert via pre-Golgi elementer, såkalt "intermediate compartment" (IC), til Golgi apparat og videre til sine endelige destinasjoner i cellen. IC er et komplekst membransystem, som i tillegg til sortering og transport av molekyler mellom ER og Golgi mest sannsynlig også har andre funksjoner i cellen.

Ragna Sannerud har i sitt doktorgradsarbeide, gjennom bruk av ulike angrepsvinkler, bidratt til en bedre forståelse av organiseringen av membrantransporten mellom ER og Golgi. Sannerud har blant annet brukt nye visualiseringsmetoder, som gjør det mulig å studere membranorganellers dynamikk i levende celler. Resultatene etablerer en ny modell der IC består av to subdomener med forkjellig funksjon og dynamikk. Det ene domenet fungerer i transport fra ER til Golgi, mens det andre består av svært dynamiske elementer, som danner en tidligere ukjent transportvei mellom IC og cellens periferi. Dette gir et nytt grunnlag for videre studier av intracellulær transport og prosessering av ulike molekyler, inkludert sykdomsrelaterte proteiner.

Personalia:
Ragna Sannerud er født og oppvokst i Frankrike. Hun studerte biokjemi ved Universite Denis Diderot Paris VII der hun tok Mastergraden i 1996. Samme år flyttet hun til Bergen og fullførte sin Cand. Scient. i molekylærbiologi ved UiB i 1999. Doktorgrads-arbeidet ble utført ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Anatomi og Cellbiologi under veiledning av Prof. Jaakko Saraste og finansiering fra Kreftforeningen (2000-2004). Deler av arbeidet er blitt utført i samarbeid med en forskningsgruppe ved Institut Curie i Paris, Frankrike, støttet av Norges Forskningsråd (Aurora programmet) og UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.05.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Diseases caused by defects in protein folding and intracellular trafficking."
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.05.2005, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ragna Sannerud, epost: ragna.sannerud@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side