Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjertesviktbehandling med pacemaker - nye ultralydteknikker

Peter Schuster   
Peter Schuster disputerer 16. juni for dr. med-graden ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Restoring left ventricular synchrony in the failing heart by cardiac resynchronization therapy - A study based on a new colour Doppler tissue imaging technique."

Det er et økende antall pasienter med hjertesvikt som på tross av maksimal behandling med medisiner er betydelig plaget. De siste årene er det blitt tatt i bruk en ny type pacemaker-behandling som kan gi betydelig forbedring av hjertefunksjonen og livskvaliteten for hjertesviktpasienter som i tillegg til svekket hjertefunksjon også har skade i hjertets elektriske ledningssystem. Den elektriske skaden svekker hjertet ytterligere ved at høyre og venstre hjertekammer ikke trekker seg sammen samtidig (synkront). I doktorarbeidet ble nye avanserte ultralydmetoder anvendt for å studere sammentrekningsmønsteret i hjertekamrene først hos friske personer som viser at hjertet trekker seg sammen meget synkront. Sammentrekningsmønsteret hos pasienter med alvorlig svekket hjertefunksjon og skade i ledningssystemet, var asynkront og helt forskjellig fra det en fant hos friske. En observasjon var også at skaden i hjertets ledningssystem og sammentrekningsmønsteret ikke alltid samsvarer, og at til og med svekkete hjerter uten skade i ledningssystemet, kan vise tegn på betydelig asynkron sammentrekning.

Den nye typen pacemakerbehandling ble tatt i bruk første gang i Norge i 1999 på Haukeland Universitetssykehus, og man mener at ved samtidig pacemakerstimulering av høyre og venstre hjertekammer at hjertets sammentrekning skjer mer synkront, og dermed vil bedre pumpefunksjon. De nye ultralydmetodene viser at hjertet trekker seg sammen mer synkront både ved korttids- og langtidsoppfølgning, i tillegg til at pasientene har fått et betydelig bedret funksjonsnivå og bedring av symptomene på hjertesvikt. Med disse nye ultralydteknikkene kan en nå bedre velge ut de pasientene som kan ha nytte av pacemakerbehandlingen. Doktoravhandlingen belyser også mekanismen av plutselig hjertedød, som utgjør opp til halvparten av dødsfallene hos pasienter med hjertesvikt. Plutselig hjertedød på grunn av rytmeforstyrrelser kan forhindres med den nye typen pacemaker og samtidig hjertestarter i en og samme pacemakerboks.

Doktorgradsprosjektet inngår i en langsiktig satsing på videreutvikling av nye ultralydmetoder og avanserte former for pacemakerbehandling kombinert med implanterbar hjertestarter for hjertesviktpasientene for å redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

Personalia:
Peter Schuster (født i 1968) fra Erding, Tyskland begynte å studere medisin i Lübeck, Tyskland i 1987 og kom som utvekslingsstudent til Bergen i 1991. Han gjennomførte turnustjenesten i Bergen, Skien og Rørvik før han begynte å arbeide som assistentlege ved Gjøvik Fylkessykehus i 1996. Fra 1998 har han arbeidet ved Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus og var stipendiat fra 1999 til 2002 ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, lønnet av Nasjonalforeningen, Det norske råd for hjerte- og karsykdommer. Schuster har også fått støtte fra Conni Gulborg Jensens legat. Siden 2002 har han arbeidet ved Lunge- og Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og ble spesialist i indremedisin i januar 2005.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Syncope in children and young adults with and without congenital heart disease. Pathophysiology, assessment and treatment."
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, 3. etasje

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2005, kl. 09:15, Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, 3. etasje

Kontaktpersoner:
Peter Schuster, epost: peter.schuster@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side