Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Karies (tannråte) hos barn 3–10 år

Marit Slåttelid Skeie   
Marit Slåttelid Skeie disputerer fredag 2. desember 2005 for dr.odont. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Dental caries in children aged 3-10 years. Longitudinal and cross-sectional studies”.

Det er vel kjent at de tidlige stadier av karies kan reverseres eller stanses før det blir hull i tannen. Dette søker man å utnytte i tannhelsetjenesten for barn, slik at behovet for å legge fyllinger blir redusert. Da er det nødvendig med en mye mer detaljert kartlegging av kariesforekomsten enn det som har vært gjort hittil. Formålet med avhandlingen var å skaffe detaljert kunnskap om forekomsten av karies hos barn, samt om forhold som er assosiert med den, slik at skreddersydde forebyggende tiltak og behandling kan planlegges. Spesielt ønsket man å vite hvilke tenner og tannflater som er mest utsatt, om når sykdommen opptrer og hvordan den utvikler seg over tid.

Utvalget bestod av en gruppe 3- og 5-åringer fra Oslo (”Småtannsprosjektet”), samt en gruppe barn fra Bergen som ble fulgt fra de var 5 til 10 år. Studien viste at det var de tidlige stadier av karies som forekom hyppigst. Blant førskolebarna hadde barn med ikke-vestlig immigrantbakgrunn både mer og alvorligere karies enn vestlige barn, og den startet tidligere. Det var mer karies blant de 5-åringer som hadde ettergivne foreldre eller foreldre med ugunstige holdninger til kost og munnhygiene enn de som ikke hadde det. Treåringene hadde en større andel av den totale kariesmengde i fortennene enn hva 5-åringene hadde. Hos 5-åringene var andre melkejeksel den tannen som var mest utsatt for karies, særlig da på tyggeflatene. I aldersperioden 5-10 år var kariestilveksten mest betydelig på flatene mellom melkejekslene. Det var til en viss grad mulig å forutsi ved 5-årsalder hvilke av barna som kom til å utvikle et alvorlig kariesbilde frem mot 10 år.

Undersøkelsene viste et betydelig potensial for å kunne redusere omfanget av å legge tannfyllinger på barn ved å diagnostisere og behandle sykdommen på et tidligere stadium. Funnene viser at det ofte er for sent med forebyggende tiltak og behandling når barnet er blitt 3 år.

Personalia:
Marit Slåttelid Skeie er født i 1952 i Kvam i Nord-Trøndelag. Hun er utdannet cand. odont. fra Oslo i 1977, og siden da fram til 2001, praktisert som tannlege i Norheimsund i Hardanger. I perioden 1999 – 2001 hadde hun deltidsstilling som instruktørtannlege ved Klinikk for barnetannpleie, Det odontologiske fakultet. Hun var tilsatt som universitetsstipendiat samme sted fra 2001. Skeie er nå tilsatt som universitetslektor ved Odontologisk institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hvilken betydning har karies i det primære tannsettet for den generelle og for den orale helse"
Sted: Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2005, kl. 09:15, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Marit Slåttelid Skeie, tlf. 55 58 65 76, epost: marit.skeie@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2047
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side