Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier av ultrafiolett stråling, ozon, og aerosoler i ekvatorbeltet i Afrika

Taddeo Ssenyonga   
Taddeo Ssenyonga disputerer 26. august 2005 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studies on solar ultraviolet radiation, ozone, and aerosols in the equatorial Africa belt".

Det er velkjent at ultrafiolett (UV) solstråling er farlig for mennesker, dyr og planter, og at atmosfæren inneholder ozongass, som absorberer farlig UV-stråling. Aerosoler eller luftpartikler av ulike slag, forårsaket av f.eks. industrielle forurensninger eller vulkanutbrudd, reflekterer og absorberer den innkommende solstrålingen, og bidrar til å avkjøle jordoverflaten. Forskning i løpet av de siste tredve år har vist at atmosfærens ozoninnhold er blitt tildels betydelig redusert, delvis som følge av menneskelige aktiviteter, spesielt utslipp av såkalte KFK-gasser.

Mesteparten av forskningen på klimaendringer foregår i den vestlige, utviklede del av verden, mens lite skjer i utvklingsland. Spesielt er det behov for å overvåke UV-stråling på bakken i ekvatorbeltet. Jo nærmere ekvator man kommer, desto mindre blir atmosfærens ozoninnhold. Siden ozon beskytter jorden fra farlig UV-stråling, og siden solstrålingen øker i styrke jo nærmere ekvator man kommer, vil ekvatorbeltet ha spesielt høye nivåer av farlig UV-stråling. For høye UV-doser kan forårsake hudkreft og øyesykdommer, og svekke immunsystemet.

I dette prosjektet har vi fokusert på studier av UV-stråling, ozon og aerosoler på tre utvalgte steder i det afrikanske ekvatorbeltet, nemlig Kampala, Uganda, som ligger 1200 m over havet ved Lake Victoria, Dar-es-Salaam, Tanzania, som ligger ved havet på Afrikas østkyst og Serrekunda, Gambia, som ligger ved havet på Afrikas vestkyst. På disse tre stedene har vi utført bakkemålinger av UV-stråling og synlig lys ved bruk av filter-instrumenter. Siden slike instrumenter har en tendens til endre sin følsomhet etterhvert som de utsettes for UV-stråling, har vi utviklet en metode for å korrigere for slike endringer. Våre målinger har vist at den såkalte UV-indeksen, som er et mål på UV-eksponering, kan nå opp til en verdi på 14 i det afrikanske ekvatorbeltet, hvilket er en ekstremt høy verdi. I overskyet vær reduseres UV-strålingen, og våre målinger viser at Kampala og Dar-es-Salaam har skyer året rundt, men Gambia har mange skyfrie dager med meget høye nivåer av farlig UV-stråling.

Våre undersøkelser viser at mengden av aerosoler har økt i Kampala og Dar-es-Salaam i løpet av de siste 20 år, hvilket sannsynligvis henger sammen med en økende grad av industrialisering i disse områdene. I det samme tidsrommet ser vi ingen økning i mengden av aerosoler i Gambia, men aerosolmengden der er 5 ganger større enn på de andre to stedene. Dette skyldes at størstedelen av aerosolene i Gambia transporteres dit med vind fra Sahara.

Personalia:
Taddeo Ssenyonga ble født i Uganda i 1975. I Uganda er han ansatt ved Institutt for fysikk ved Universitetet i Makerere. Ssenyonga startet på Universitetet i Bergen i 2001 og avla mastergrad ved Institutt for fysikk og teknologi i 2002. Samme år startet han på sin PhD avhandling.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2005, kl. 13:00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Taddeo Ssenyonga , tlf: 55 27 6149, 994 13 688, Uganda: +256 77 66 77 59, epost: Taddeo.Ssenyonga@ift.uib.no;TJSsenyonga@physics.mak.ac.ug
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side