Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreftsykdom og autoimmune fjerneffekter i nervesystemet

Anette Storstein   
Anette Storstein disputerer 25. november for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Clinical and immunological aspects of paraneoplastic neurological syndromes.”

Avhandlingen utgår fra Seksjon for nevrologi, Institutt for klinsk medisin, ved Haukeland Universitetssykehus. Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er tilstander som rammer enkelte kreftpasienter, spesielt pasienter med svulster lokaliserte i lunger, bryst eller eggstokker. Immunsystemet danner antistoffer og immunceller rettet mot proteiner som uttrykkes av pasientens kreftceller. De samme proteinene er også tilstede i normalt nervevev, og dermed kan det skje en kryssreaksjon som kan føre til alvorlige nerveskader og ofte varige nevrologiske symptomer. Syndromene oppstår oftest før kreftsykdommen er kjent, og korrekt diagnostisering kan derfor føre til at svulsten oppdages på et tidligere stadium. De paraneoplastiske nevrologiske syndromene er sjeldne, men vekker stor interesse som et eksempel på naturlig forekommende immunresponser mot kreftsvulster. Celleskadene som skjer i nervesystemet er også gode modeller for andre og vanligere autoimmune sykdommer, som for eksempel multippel sklerose. Doktorgradsarbeidet omhandler forekomst av de kliniske syndromene og av spesifikke immunresponser hos kreftpasienter med lungekreft og eggstokkreft, samt studier av antistoffenes effekter på kreftceller i kultur.

Personalia:
Anette Storstein er født i 1966 og oppvokst i Sarpsborg. Hun studerte medisin ved Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim, og avla medisinsk embedseksamen i 1991. Fra 1995 har hun vært tilknyttet Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Hun har utført doktorgradsarbeidet som rekrutteringsstipendiat i Den Norske Kreftforening i årene 1999-2001 og 2003. Doktorgraden utgår fra Institutt for klinisk medisin, Seksjon for Nevrologi, Universitetet i Bergen. Anette Storstein arbeider nå som konstituert overlege ved Nevrologisk avdeling.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.11.2005, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Anette Storstein, epost: anette.storstein@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side