Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Estimering av ukjente funksjoner

Bård Støve   
Bård Støve disputerer fredag 18. november for dr.scient. graden i statistikk ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Some New Approaches to Smoothing: Convolution Estimators in Regression Models and Backfitting in Panels of Time Series”.

Statistikk er vitenskapen som omhandler innsamling, oppsummering, presentasjon og tolkning av data. Utviklingen av stadig raskere datamaskiner gjør det mulig å studere data på måter som tidligere var umulig. En slik mulighet er glattingsmetodikker. Dette er metoder som brukes når man vil finne ukjente funksjoner uten å anta noe om funksjonenes form, derfor blir dette ofte kalt ikke-parametrisk estimering. Spesielt benyttes ikke-parametriske estimatorer til å finne regresjons- og fordelingsfunksjoner av observerte data. Anvendelsesområdet for disse metodene er stort, og slike metoder brukes innen de fleste fagfelt; økonomi, finans, biologi, kjemi etc.

Noen nye glattingsmetoder (ikke-parametriske estimatorer) er presentert i oppgaven, implementert og utprøvd både på simulerte og reelle data. I mange tilfeller fungerer de presenterte metodene bedre enn de mest brukte. I tillegg er det utført teoretiske bevis som underbygger observasjonene gjort fra simuleringene.

Personalia:
Bård Støve er født i 1977 og oppvokst i Bergen. Han avsluttet siv.ing.-utdanningen ved linje for fysikk og matematikk, spesialisering industriell matematikk, ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, med Professor Dag Tjøstheim som hovedveileder og ved et forskningsopphold ved University of Western Australia, Perth. Bård Støve er nå ansatt i AnalyseTjenester AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2005, kl. 12:15, Auditoriet Pi, Matematisk Institutt, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Bård Støve, 41 64 59 14, epost: baards@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side