Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beskrivelse av relativistiske kjernekollisjoner

Karolis Tamosiunas   
Karolis Tamosiunas disputerer mandag 19. desember 2005 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kinetic Description of the Final Stages in the Relativistic Nuclear Collisions”

Doktoravhandlingen omhandler kinetiske prosesser i sluttfasen av en kollisjon mellom tunge atomkjerner. Slike kollisjoner kan produseres ved RHIC-akseleratoren i USA og SPS-akseleratoren på CERN i Geneve. I disse eksperimentene får atomkjernene fart nær lyshastigheten. Temperaturen i et slikt system kan bli 150.000 ganger temperaturen i solens indre. I en slik kollisjon kan materien gjennomgå en faseovergang til kvark-gluon-plasma, der protoner og nøytroner fra atomkjernene “smelter” til kvarker og gluoner. Man tror at universet gjennomgikk en slik fase noen millisekunder etter Big Bang.

Det er en viktig teoretisk utfordring å finne ut hvilke prosesser som fant sted umiddelbart etter kollisjonen. Eksperimenter kan bare gi informasjon om forholdene før kollisjonen, samt hvilke partikler som registreres etter at kollisjonen er avsluttet. Teoretiske beregninger må ta utgangspunkt i slutt-tilstanden og regne baklengs i tid for å oppnå forståelse om den nye materiefasen.

Teoretisk modellering består av tre faser: Starttilstanden, hydrodynamisk utvikling og utfrysing. Avhandlingen beskriver hendelsesforløpet når kvark-gluon-plasmaet avkjøles, tettheten avtar, og nye partikler dannes. Disse prosessene beskrives av relativistisk kinetisk teori, som kan beregne fordelingen av bevegelsesmengde for de målte partikler.

Personalia:
Karolis Tamosiunas er født i 1978 og oppvokst i Kaunas i Litauen. Han studerte fysikk og matematikk ved Universitetet i Kaunas. Han begynte masterstudium ved Universitetet i Bergen i januar 2001. Han tok eksamen for M.Phil.-graden i teoretisk kjernefysikk ved Institutt for fysikk og teknologi i desember 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2005, kl. 13:00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Karolis Tamosiunas, epost: Karolis.Tamosiunas@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side