Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utfordringer ved havmodellering langs kontinentalsokkelen

Øyvind A. Thiem   
Øyvind A. Thiem disputerer tirsdag 1. mars for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"On anisotrophy and internal pressure errors in numerical ocean models, and processes near the shelf edge."

Numeriske havmodeller blir idag blant annet brukt ved klimastudier, forvaltning av marine ressurser, miljøstudier og industriell aktivitet. Det er derfor viktig at resultatene fra modellene er til å stole på.

I første delen av avhandlingen studeres metoder som bidrar til å redusere feilene i numeriske havmodeller. I neste delen av avhandlingen, blir en numerisk havmodell brukt til å se på virveldannelse i området langs kanten av kontinentalsokkelen, og til å gi en forklaring på hvorfor store korallrev ser ut til å foretrekke nettopp kanten av kontinentalsokkelen som vekst område.

Personalia:
Øyvind A. Thiem er født i Bergen i 1972 og oppvokst i Sauda i Rogaland. Han avla sin cand. scient. eksamen i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 1998. Hans doktorarbeid er utført ved Matematisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.03.2005, kl. 12:00, Auditorium B, Auditoriefløyen, Allègaten 66

Kontaktpersoner:
Øyvind Thiem, tlf. 55584076, epost: oyvind.thiem@bccs.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side