Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livshistoriestrategi i zooplankton

Christofer Troedsson   
Christofer Troedsson disputerer fredag 4. februar for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Opportunistic growth and reproductive allotment in the filter-feeding Appendicularian, Oikopleura dioica."

Livshistoriestrategi behandler spørsmål om organisering av livet til en organisme, som for eksempel ved hvilken alder kjønnsmodning skjer, og hvor stor del av livet som dedikeres til reproduksjon i forhold til somatisk vekst. Vi har undersøkt noen livshistorie-parametere hos et av de mest vanlige zooplankton som vi finner langs kysten, Appendicularien, Oikopleura dioica.

Disse organismene viser en opportunistisk livshistoriestrategi hvor minimalt av energien brukes til somatisk vekst. Størstedelen blir omgjort til reproduktiv vekst samt produksjon av et filtreringshus som anvendes til å fange matpartikler i størrelse ned til 0.2 µm. Denne strukturen er trolig en av de mest komplekse ekstracellulære 3D strukturer som er sett i naturen og Oikipleura dioica kan produsere opp til 19 hus per dag. Vi har vist at disse dyrene kan modifisere filterhusets struktur til ulike matkonsentrasjoner som den kan oppleve i havet. Dette er en fenotypisk plastisk respons, det vil si at en genotype kan reagere til ulike miljøer, og bidrar til at O. dioica kan produsere et maksimalt antall avkom under ulike miljøforutsetninger.

Oikopleura dioica´s korte generasjonstid samt det store antall avkom, gir en hurtig respons på algeoppblomstringer i havet og fører til at de kan oppnå veldig høye populasjonskonsentrasjoner. På grunnlag av det ovennevnte antas det at disse zooplankton også kan utgjøre en potensielt viktig matkilde for fisk langs kysten. I en studie av fettsyresammensetningen hos O. dioica viste det seg at de inneholder viktige fettsyrer som er involvert i larveutviklingen hos blant annet fisk. Det viste seg også at fettsyrekomposisjonen var avhengig av fettsyreinnholdet hos algene i deres diett. Dette kan føre til at predatorer på O. dioica får en diett som reflekterer primærproduksjonen under våroppblomstringen av kiselalger og flagellater. Noe som i sin tur kan ha en effekt på predatorenes larveutvikling.

Personalia:
Christofer Troedsson er født 1973 i Stockholm, Sverige. Han tok hovedfag ved Universitetet i Bergen, SARS International Centre for Marine Molecular Biology (a partner of EMBL)/Institute for Fisheries and Marine Biology, 2001. Han begynte siden som stipendiat ved institutt for fiskeri- og marinbiologi (nåværende institutt for biologi) ved UiB. Arbeidet ble utført ved SARS senteret i Bergen under veiledning av Prof. Eric Thompson og Prof. Dag L. Aksnes.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2005, kl. 10:15, Store Auditorium (rom 2144), 2. etasje i Datablokken ved Høyteknologisenteret i Bergen (HIB), Thormöhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Christofer Troedsson, tlf 55584348, epost: christofer.troedsson@sars.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side