Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Diktets stemme

Gjert Vestrheim   
Gjert Vestrheim disputerer fredag den 10. juni for dr.art-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

"Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus"

Avhandlingen undersøker hvordan diktets stemme konstrueres hos den greske dikteren Kallimakhos fra Kyrene (ca. 310- ca. 240 f.Kr), og sammenligner med lyriske og episke diktere fra den arkaiske perioden (ca. 700-480 f.Kr).

I flere av Kallimakhos' episk-lyriske Hymner fremstilles en religiøs fest, og denne festen gjøres til foranledning for en fortelling om den guden som feires. Fortellingene om den mytiske fortiden presenteres altså i en samtidig ramme, og denne rammen fungerer som en kontekst for fortolkningen av myten. Festen fremstilles ikke ved referat i tredje person, men ved hjelp av en stemme som henvender seg til deltagerne og interagerer med dem.

Stemmen hos de arkaiske lyrikerne kjennetegnes av et "lyrisk jeg" som formulerer sine erfaringer og sitt syn på verden, og som ofte låner navn og biografiske trekk fra dikteren selv. Hos Kallimakhos, derimot, er stemmen en anonym representant for et kollektiv. Avhandlingen viser at denne stemmen, og de begivenhetene den interagerer med, ikke er koherent fremstilt; diktene forteller oss ikke hva noen ville ha sagt ved en gitt anledning, og har derfor begrenset verdi som kilder til greske religiøse fester.

Personalia:
Gjert Vestrheim, født 1971 i Bergen, cand.philol med hovedfag i gresk 1998. Universitetsstipendiat 2000-4; gjesteforsker ved Corpus Christi College, Oxford, 2002-3. For tiden førstelektor ved Seksjon for gresk, latin og egyptologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2005, kl. 16:30. Oppgitt emne: "The Hymn in Greek Ritual Practice"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2005, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Gjert Vestrheim, tlf. 55582297, epost: gjert.vestrheim@krr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side