Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Datasimulering av væsker og overflater

Erik J. W. Wensink   
Erik J. W. Wensink disputerer fredag 11. november for dr. scient. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Molecular Simulations of Complex Liquids and Confined Systems"

Avhandlingen omhandler datasimulering av ulike væsker; vann, alkoholer og vann blandet med ulike alkoholer, samt med polymerisk smelte - en væske som man kan forestille seg som spagetti - og væsker mellom to overflater (a confined system).

Ettersom datamaskiner har blitt stadig kraftigere og programvare har blitt stadig mer avansert og optimert, skaper datamaskiner stadig større muligheter for forskere til å modellere problemer og til å lage prognoser på bakgrunn av datamodeller. På denne måten kan teoretisk vitenskap og kunnskap bli brukt til å styre eksperimentene og til å gjøre dem mer effektive. Dette gjelder for akademisk forskning, men også for industriell utvikling.

Avhandlingen handler om væsker som ble modellert på molekylært nivå. Datamaskinen ”beveger” molekylene hvert andre femtosekund (femto betyr ett ett på 15. desimalen bak komma). På en superdatamaskin der flere prosessorer jobber sammen (parallellt) med en beregning, og på en slik maskin som man har tilgjengelig på Universitetet i Bergen, kreves det flere timers beregningstid for å beregne hvordan molekylene vil bevege seg i ett nanosekund (nano betyr ett ett på 9. desimalen bak komma).

De forskjellige vitenskapelige artiklene i avhandlingen handler blant annet om viskositeten av vann, alkoholer og blandninger av disse to. Det ble også mulig å beregne de krefter som virker på to overflater når en væske befinner i mellom disse.

Personalia:
Erik J. W. Wensink er født i 1973 og oppvokst i Nederland. Han tok ingeniøreksamen i kjemi på Universitetet i Groningen, Nederland. Hans doktorarbeid er utført ved Instituttet for fysikk og teknologi ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.11.2005, kl. 13:00, auditorium 2, Realfagbygget, Allégt.41

Kontaktpersoner:
Erik J. W. Wensink, 55 58 27 85 (a), 980 18 307 (p), epost: erikw@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side