Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny optisk, ikke-invasiv metode for diagnose av hudsykdommer

Lu Zhao   
Lu Zhao disputerer torsdag 10. mars 2005 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A Novel Approach for Imaging Objects Embedded in Tissue (Part II)"

I dette arbeidet undersøkes en ny ikke-invasiv metode for å karakterisere menneskehud og gjenvinne dens optiske egenskaper basert på reflektansmålinger kombinert med avansert modellering av lystransport i et koblet luft-hud system. Vi har brukt ulike typer instrumenter for å undersøke optiske egenskaper til menneskehud før, under og etter terapeutisk behandling med lys (PDT, fotodynamisk terapi). For å kunne teste vårt nye avbildningskonsept har vi konstruert, bygd og testet et eksperimentelt oppsett og brukt det til å utføre valideringsstudier. Vi har sammenlignet målte og beregnede reflektansspektra for bølgelengder i det ultrafiolette og synlige området og funnet godt samsvar.

Dette doktorgradsarbeidet er basert på et samarbeidsprosjekt. Min del av arbeidet er fokusert på utvikling og bygging av et nytt portabelt eksperimentelt oppsett for spektral måling av reflektert radians fra menneskehud, samt på eksperimentelt arbeid for å teste gyldigheten av vårt nye konsept for optisk, ikke-invasiv diagnose av hudsykdommer. Mitt arbeid er utført i nært samarbeid med Kristian Pagh Nielsen, som disputerer 9. mars 2005.

Personalia:
Lu Zhao er født i 1972 og oppvokst i Tianjin i Kina. Han tok sin M.Phil.-eksamen i fysikalsk optikk ved Universitetet i Bergen i 2001. Hans doktorarbeid er utført ved Institutt for fysikk og tenologi og PhotoSense AS med gjesteforskeropphold ved Radiumhospitalet i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.03.2005, kl. 14:15, Aud. 4, Institutt for fysikk og teknologi, Allegt. 55

Kontaktpersoner:
Lu Zhao, 55 58 83 15 (a), 55 27 65 76 (p),, epost: lu.zhao@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side