Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Friske celler stimulerer veksten av kreftceller ved akutt leukemi

Nils Idar Glenjen disputerer fredag 4. mars 2005 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The cytokine network in acute myelogenous leukemia. A study of systemic cytokine levels and the crosstalk between the leukemia cells and non-malignant cells of the bone marrow microenvironment."

Behandlingen av akutte leukemier har i løpet av de siste tiår gjort store framskritt. Dette gjelder spesielt når sykdommen rammer barn, mens behandlingsresultatene er dårligere hos mange voksne pasienter. På denne bakgrunnen prøver man i dag å forstå sykdomsutviklingen bedre slik at man dermed kan finne nye angrepspunkter for behandlingen.

Den vanligste akutte leukemi hos voksne er akutt myelogen leukemi. Ved denne sykdommen vokser kreftcellene raskt i beinmargen. Disse kreftcellene vokser i et nettverk av normale celler. Disse normale cellene blir påvirket av leukemicellene slik at de støtter og stimulerer veksten av kreftcellene og dermed utviklingen av sykdommen. Det er flere ulike typer av ikke-leukemiske celler som understøtter leukemiveksten i beinmargen, blant annet ulike bindevevsceller, visse beinceller og blodkarenes celler. På denne måten overtar kreftcellene styringen av normale naboceller slik at de hjelper kreftcellene å vokse. Hvordan dette skjer kan imidlertid variere noe fra pasient til pasient. Det ser likevel ut til at dette samspillet mellom kreftceller og normale celler er viktige ikke bare i sykdomsutviklingen, men også for hvor effektivt cellegiftbehandlingen virker mot sykdommen. I doktorarbeidet har dr. Glenjen brukt eksperimentelle modeller for å studere samspillet mellom leukemiceller og normale celler. Det viser seg at flere ulike normalceller på denne måten kan støtte kreftcellenes vekst ved at de blir påvirket til å produsere såkalte vekstfaktorer for kreftcellene. Å rette behandlingen spesielt mot disse vekstfaktorene kan bli en mulighet i framtidens leukemibehandling.

Personalia:
Nils Idar Glenjen er født i 1967 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1993. Han har vært forskningsstipendiat for Kreftforeningen. Doktorarbeidet er utført ved Hematologisk seksjon, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen og Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.03.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: " Behandling av lymfoner og leukemier med monoklonale antistoff."
Sted: Store auditorium Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.03.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Nils Idar Glenjen, epost: nils.idar.glenjen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side