Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Riboflavin og homocystein

Simon Steinar Hustad   
Simon Steinar Hustad disputerer fredag 20. mai 2005 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Assessment of Riboflavin Status in Humans: Method Development and Clinical Studies."

Moderat forhøyede plasmakonsentrasjoner av aminosyren homocystein er en risikofaktor for hjerte-karsykdom, svangerskapskomplikasjoner og demens. Riboflavin (vitamin B2) aktiverer en rekke vitaminer som er involvert i omsetningen av homocystein. Få laboratorier har analysemetoder for riboflavin, og det er ikke klarlagt hvilken betydning vitaminet har for homocysteinomsetningen hos mennesket.

I første del av avhandlingen beskrives en følsom rutinemetode for måling av samtlige former for riboflavin i blodplasma og røde blodlegemer. Etter felling av bindingsproteinene, separeres vitaminformene i en tynn glasskapillær v.h.a. høyspenning, og konsentrasjonene beregnes ved å måle analyttenes egenfluorescens i laserlys.

Metoden er nyttig for å bestemme riboflavin-status hos mennesket, og den er brukt for å studere sammenhengen mellom riboflavin og plasma-homocystein hos friske og hos pasienter med stoffskiftesykdom. Lave riboflavin-nivåer er forbundet med høy homocystein, særlig hos individer som har en hyppig forkommende genetisk variant av et riboflavinavhengig enzym som omsetter et annet B vitamin, folat. Forhøyet plasma-homocystein kan således skyldes riboflavin-mangel, og riboflavin-tilskudd vil kunne bli nyttig for å normalisere høye blodnivåer av homocystein hos en del pasienter.

Studien viser også at omsetningen av riboflavin endres ved stoffskiftelidelser, og dette kan langt på vei forklare de endringer i homocysteinstoffskiftet som observeres hos pasienter med slike sykdommer.

Personalia:
Simon Steinar Hustad ble født i Tromsø i 1956. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1981 og hadde turnustjeneste på Sarpsborg sykehus og i Giske kommune. Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi. Doktorarbeidet har vært utført ved Seksjon for farmakologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
19.05.2005, kl. 15:15. Selvvalgt emne: "Direct and indirect assays for vitamin B6"
19.05.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "B vitamins and one-carbon metabolism: new perspectives on an old theme"
Sted: Auditoriet i Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2005, kl. 10:15, Auditoriet i Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Simon Steinar Hustad, tlf: 55 97 46 28, epost: steinar.hustad@farm.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side