Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye verktøy og metoder for sekvensanalyse

Ketil Malde   
Ketil Malde disputerer mandag 14. mars for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Algorithms for the Analysis of Expressed Sequence Tags".

Moderne genteknologi produserer store mengder data i form av sekvenser. En av utfordringene man står overfor, er å trekke ut interessant og relevant informasjon fra disse datamengdene. I doktorgradsarbeidet er det utviklet nye metoder for effektiv behandling av sekvensdata, og programvare basert på disse metodene. Spesielt er det fokusert på "expressed sequence tags", eller EST-sekvenser. Disse representerer fragmenter av gener, og en viktig problemstilling er å skille sekvenser forskjellige gener fra hverandre, og å bestemme hvert gens fullstendige sekvens
fra slike fragmenter. Dette vanskeliggjøres av repeterte elementer, feil i sekvensene, og av at hvert gen kan forekomme i mange varianter.

Personalia:
Ketil Malde er født i 1969 og oppvokst i Grimstad. Han tok hovedfag i numerisk analyse ved Institutt for Informatikk i 1996, og har tidligere også arbeidet med utvikling av programvare for telekommunikasjon og dokumenthåndtering. Han er i dag forsker ved Avdeling for beregningsvitenskap, Computational Biology Unit.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.03.2005, kl. 09:15, Rom 2144, 2.etg, datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Ketil Malde, tlf. 55584067, epost: ketil@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side