Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klaser, “the missing link” mellom den mikroskopiske og makroskopiske verden

Mahmoud Abu-samha   

Mahmoud Abu-samha disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 22. september 2006 med avhandlingen:

“Lineshape Models in Inner-shell Photoelectron Spectra of Free Molecules and Clusters."

Atomer og molekyler er byggesteiner for vår fysiske verden, og studiet av disse danner et naturlig grunnlag for forståelse og design av alle slags materialer. Likevel har de makroskopiske stoffene som vi møter hver dag, helt andre egenskaper enn byggesteinene som de består av. Det ville derfor være interessant å ha innsikt i hvordan egenskapene hos for eksempel faste stoffer utvikles gradvis og sprangvis ettersom stadig flere atomer kommer sammen. Denne innsikten kan fås ved å studere klaser, som nettopp er ansamlinger av atomer (eller molekyler), varierende i størrelse fra et par og til mange hundre tusen byggesteiner. I denne avhandlingen er det utviklet teoretiske analysemodeller som utvider bruksområdet av en viktig eksperimentell teknikk, –fotoelektronspektroskopi – innen studiet av atomære og molekylære klaser samt den romlige strukturen av molekyler.

Personalia:
Mahmoud Abu-samha (26) er født og oppvokst i Amman, Jordan. Han er utdannet B.Sc. i kjemi (1997-2001) ved Universitetet i Birzeit i Ramallah, Palestina. I 2002 kom han til Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen hvor han ble Master i teoretisk kjemi i 2003. Samme år og sted startet han på PhD-graden.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.09.2006, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Mahmoud Abu-samha, tlf. 40013854, epost: nkjmo@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2016
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side