Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellering og seismisk avbildning av fjellkjede

Alaeimajolan Behzad  

Behzad Alaeimajolan disputerer den 24. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Seismic depth imaging of complex structures, an example from the Zagros fold and thrust belt, Iran”.

Målet med seismiske undersøkelser er å få informasjon om underjordiske geologiske strukturer. Seismisk dataprosessering inkluderer hastighetsanalyse og migrasjon. I denne oppgaven benyttes seismisk modellering med ray-tracing og finite difference-realisering for å forbedre den seismiske avbildningen av komplekse geologiske strukturer i det iranske Zagros folde- og skyvebeltet. Hastighetsvariasjonene i slike strukturer har betydelige laterale variasjoner. Konvensjonelle hastighetsanalyse-metoder er derfor erstattet med nyere, mer avanserte teknikker.

En slik ny metode er seismisk refleksjons-tomografi som sammenligner observert gangtid for hver kilde/mottaker med modellert gangtid beregnet ved ray-tracing i en forhåndsdefinert hastighetsmodell.

Den foreslåtte metoden er anvendt på et tredimensjonal seismisk datasett med store topografiske variasjoner i den iranske Zagros fjellkjeden. Den fremkomne hastighetsmodellen resulterte i en betydelig forbedret seismisk billedkvalitet. Avhandlingen viser at gangtidsberegninger i et sfærisk koordinatsystem og valg av kort ray-path for første ankomst i antiklinalstrukturer gir det beste resultatet.

Personalia:
Behzad Alaeimajolan er født i 1969, og vokste opp på Kraj i Iran. Han tok Cand. Scient.-graden i seismologi ved Geofysikk institutt, Teheran Universitet. Deretter ble han ansatt i undersøkelsesavdelingen ved Geofysikkavdelingen i det Iranske Nasjonale oljeselskapet. Fra 2002 har Alaeimajolan arbeidet som doktorgradstipendiat ved Institutt for Geovitenskap (UiB) i samarbeid med forskingssenter til Norsk Hydro i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2006, kl. 10:15, aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Behzad Alaeimajolan, tlf. 950 85 445, epost: behzad.alaeimajolan@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1322

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side