Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjemisk spenning

Karl Fredrik Strømsheim Alnes   

Cand. scient. Karl Fredrik Strømsheim Alnes disputerer tirsdag 21. mars for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Study of ring-opening reactions of some di- and trihalogenated cyclopropanes”.

I denne avhandlingen beskrives noen egenskaper for en gruppe kjemiske forbindelser som kalles syklopropaner. Det som er felles for slike forbindelser er at de inneholder en trekant med ett karbonatom i hvert hjørne. Vinkelen mellom bindingene mellom de tre karbonatomene i trekanten, på omtrent 60º, er mye mindre enn vinkelen ideelt sett burde ha vært (109,5º). Dette gir slike forbindelser en høy spenning, og syklopropaner har derfor en tendens til å reagere på mange ulike måter.

Til tross for at syklopropaner er reaktive, finnes slike stoffer i naturen, blant annet i krysantemum, som produserer syklopropaner som et forsvar mot insekter. En annen biologisk aktiv forbindelse som inneholder en syklopropanring, er Afrikanol, en alkohol som har blitt funnet i koraller fra kysten utenfor Afrika og Indonesia og i busker fra Nord-Sverige.

Den kjemiske spenningen i syklopropanringen kan utnyttes til å bryte en av karbon-karbon bindingene slik at ringen åpner seg på en kontrollert måte. I doktorarbeidet har flere typer syklopropaner blitt laget og deres kjemiske egenskaper har blitt undersøkt. Flere reaksjoner (etoksid-indusert ringåpning, metyllitium-indusert ringåpning og termisk ringåpning av trihalogenerte syklopropaner) som har ført til at syklopropanringen har åpnet seg opp og gitt nye kjemiske forbindelser, har blitt studert. Forsøk på å utnytte disse reaksjonene til å lage kjemiske forbindelser med interessante egenskaper har gitt lovende resultater.

Personalia:
Karl Fredrik Strømsheim Alnes er født i 1973 og oppvokst i Spjelkavik utenfor Ålesund. Han tok sin hovedfagseksamen i syntetisk organisk kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen i 1999, og har siden august 2001 vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved det samme instituttet. Deler av studiet ble gjennomført ved Universitetet i Wien. Han arbeider nå som forsker i Borregaard Synthesis i Sarpsborg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.03.2006, kl. 10:00, Aud. III, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Karl Fredrik Strømsheim Alnes, tlf. 69 11 87 03, epost: karl.fredrik.stromsheim.alnes@borregaard.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side