Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Proteinmodifisering i kreftceller

Thomas Arnesen   
Thomas Arnesen disputerer 23. februar for PhD graden ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"NATH and hARD1, components of the human NatA protein Nα-acetyltransferase complex: Characterization of cellular function"

En stor andel av proteiner som dannes i humane celler er modifiserte av en acetylgruppe i enden av proteinet (N-terminal acetylering). Hvilken rolle denne modifiseringen spiller for proteiners aktivitet og levetid og dermed for cellers funksjon er ukjent. Kunnskap om denne modifiseringen i menneskeceller er svært mangelfull og en har til nå ikke hatt kjennskap til hvilke enzymer som katalyserer påsettingen av acetylgruppene til proteiner.

Arnesen har beskrevet det første enzymkomplekset i humane celler, NATH- hARD1, som katalyserer denne type proteinmodifisering. Acetyleringen skjer mens proteinene produseres (translasjon) og kalles derfor en kotranslasjonell prosess. Fjerning av dette enzymkomplekset fra humane kreftceller fører til at cellene dør gjennom en prosess som kalles apoptose (programmert celledød), eller at cellene blir mer sårbare for cytostatika-indusert celledød. Med bakgrunn i disse funnene, kan dette enzymkomplekset potensielt være et mål for kjemoterapi i kreftbehandling der formålet er å selektivt drepe kreftceller ved apoptose. Effekten av å fjerne NATH- hARD1 komplekset fra cellene demonstrerer at N-terminal acetylering av proteiner er en viktig cellulær prosess.

Andre forskere har beskrevet at ARD1 proteinet destabiliserer et protein kalt HIF-1alpha. HIF-1alpha er et svært sentralt protein i utviklingen av kreftsvulster ved at den blant annet stimulerer dannelsen av nye blodkar. I dette prosjektet er det blitt vist at det er en mulig spesifikk interaksjon mellom ARD1 og HIF-1alpha, men samtidig at ARD1 i humane celler ikke negativt påvirker stabiliteten til HIF-1alpha proteinet slik det tidligere var foreslått.

Arnesen har oppdaget at det i menneskeceller finnes en rekke beslektede enzymer som utgjør en stor familie hvor alle utfører N-terminal acetylering av proteiner. Med utgangspunkt i studiene av NATH-hARD1 som det første enzymkomplekset i denne familien, er det nå igangsatt funksjonelle studier av de øvrige medlemmene i den humane protein N-terminal acetyltransferase familie.

Personalia:
Thomas Arnesen er født i 1975 i Bergen. Han er utdannet bioingeniør ved Høyskolen i Bergen 1999 og tok hovedfag (Cand. Scient.) i molekylærbiologi ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgraden er finansielt støttet av Kreftforeningen og er utført i et samarbeid mellom forskere ved Institutt for kirurgiske fag og Molekylærbiologisk institutt. Arnesen fortsetter i prosjektet som Post Doc. lønnet av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.02.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The role of cellular hypoxic response in human disease"
Sted: Seminarrommet, Molekylærbiologisk institutt, 5.etg. Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2006, kl. 10:15, Stort auditorium, 2etg. Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Thomas Arnesen, epost: thomas.arnesen@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side