Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tidsavhengige paneler

Jörg Aßmus disputerer fredag 31.mars for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Panels of Time series with Application to Microarrays and Modular Tool Systems”

Tidsavhengige paneler er en form for dataanalyse som brukes mye innenfor blant annet ingeniørvesenet, biologi, geografi og økonomi. Panelene beskriver ulike størrelser som blir målt samtidig på flere tidspunkt. En felles egenskap som periodisitet kan utnyttes for å beskrive sammenhenger mellom de ulike størrelsene eller estimere ukjente felles parameter. Ulike egenskaper kan utnyttes for å klassifisere tidsrekkene og de tilsvarende prosessene eller objektene.

Arbeidet diskuterer i den første delen estimeringen av den termiske deformasjonen verktøymaskiner er utsatt for under en kutteprosess. Her utnyttes beskrivelsen av sammenhengen mellom temperaturer som kan måles og deformasjoner som ikke kan måles ved hjelp av ACE-algoritmen.

Arbeidets andre del undersøker deteksjonen og estimeringen av periodiske og sykliske effekter i genuttrykk. Det utvikles metoder for å teste hvilke gener son er periodisk uttrykt. Periodisiteten blir beskrevet ved hjelp av maximum likelihood modeller.

Personalia:
Joerg Assmus er født og vokst opp i Tyskland og avsluttet et matematikkstudium på Universitetet i Potsdam og jobbet som forsker både på Humboldtuniversitetet i Berlin og på Universitetet i Potsdam. Doktorgradsarbeidet er utført ved Det matematiske institutt, Universitetet i Bergen med førsteamanuensis Hans Arnfinn Karlsen og Professor Dag Tjøstheim som veiledere. Jörg Aßmus er nå ansatt på Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.03.2006, kl. 10:00. Oppgitt emne: ”Hidden Markov Models for DNA-Sequence Data”
Sted: Matematisk institutt, Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.03.2006, kl. 12:15, Matematisk institutt, Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Jörg Aßmus, tlf. 970 88 907, epost: assmus@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side