Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Evidensbasert smertebehandling

Rae Frances Bell   

Rae Frances Bell disputerer fredag 3. november for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Evidence and methodology in clinical pain trials with special focus on ketamine"

Hvert år publiseres et stort antall vitenskapelige artikler i biomedisinske tidsskrifter. PubMed-databasen alene har 6.6 millioner referanser. Det er stadig vanskeligere for forskere og klinikere å forstå hva som kan konkluderes utfra denne forskningen, og hvordan informasjonen kan brukes i klinisk praksis. Evidensbasert medisin (EBM) innebærer en kritisk vurdering og oppsummering av primærforskningen. I tillegg fokuseres det på forskningsmetodologi, med tanke på å forbedre studiedesign og rapportering av data. Denne avhandlingen fokuserer på dokumentasjonen for effekten og bivirkningene av medikamentet ketamin i behandlingen av smerte ved kreft og smerte etter kirurgi. Smerte er en subjektiv opplevelse som er sammensatt og vanskelig å undersøke i en klinisk studie. Av den grunn stilles det spesielle krav til forskningsmetodologien. Avhandlingen fokuserer derfor også på metodologien brukt i studier av morfin og morfinlignende stoffer i behandling av smerte ved kreft, og i studier av postoperativ smertebehandling.

Personalia:
Rae Frances Bell er født i Melbourne, Australia, 1948. Hun tok Bachelor of Arts Degree with Honours ved University of Melbourne i 1971. Hun tok cand. med. graden ved universitetet i Bergen i 1987, spesialist i anestesiologi i 1995. Hun har vært leder av Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1994. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for kirurgiske fag, med professor Eija Kalso fra Universitetet i Helsinki som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Research on other researcher’s research: A major step towards better evidence-based medicine – or the emperor’s new clothes?"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2006, kl. 13:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Rae Frances Bell, tlf. 55 97 50 00, epost: rae.bell@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1935

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side