Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oral inflammasjon

Bletsa Athanasia   

Athanasia Bletsa disputerer 4. juli 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Expression and effects of IL-1 and TNF-α in different experimental models of dental inflammation.”

Vev i munnhulen er kontant eksponert for bakterier, men barrier i munnhulen og kroppens immunforsvar gir normalt beskyttelse og hindrer sykdomsutvikling. Ved endringer i bakterieflora og/eller immunforsvar kan en få betennelse med påfølgende vevsødeleggelse som resultat.

Cytokiner er små proteiner som virker som signalstoffer mellom celler og er viktige i regulering av immunresponser ved betennelse. Athanasia Bletsa har i sitt doktorarbeid studert effekt og forekomst av to sentrale inflammatoriske cytokiner (IL-1 og TNF- α ), som er kjent for å være involvert i sykdomsprosesser som gir beinnedbryting. Hun har anvendt ulike rottemodeller for å lage betennelse i oralt vev.

I sine studier påviser hun at cytokinproduksjonen er under regulering av sympatiske nerver, og at reguleringen og mønsteret er ulikt for de to cytokinene. Hun viser også at disse cytokinene er involvert i ødemmekanismer i gingiva ved at de reduserer interstitielt væsketrykk. Ved pulpitt produseres IL-1 og TNF- α lokalt og frisettes i vevsvæsken, noe som kan bidra til å gi smerte. Ved kjeveortopedisk tannforflytning responderer ikke bare celler ved bein med økt cytokinproduksjon, men også i bløtvev som gingiva og pulpa økes cytokinproduksjon nesten umiddelbart etter at kraft blir aktivert. Studien viser at IL-1 og TNF - α er involvert i ulike aspekter av inflammatoriske prosesser i oralt vev.

Personalia:
Athanasia Bletsa er født i 1969 og oppvokst i Chania, Hellas. Hun tok odontologisk embetseksamen ved Universitetet i Thessaloniki, Hellas i 1995. Hun har spesialistutdannelse i Endodonti og mastergrad i Oral Biologi fra Universitetet i North Carolina, Chapel Hill, USA i 1999. I perioden 2000-2005 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for Biomedisin, seksjon for Fysiologi, ved Universitetet i Bergen. Athanasia Bletsa arbeider for tiden som spesialtannlege i endodonti ved Det Odontologiske Fakultet, UiB og som forsker ved Institutt for Biomedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.07.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Pulpal pain; causes and consequences"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.07.2006, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Athanasia Bletsa, tlf. 55 58 63 37, epost: nancy.bletsa@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1507

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side