Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Energi ubalanse og lungeskade ved cystisk fibrose

Ludger Dorlöchter   

Ludger Dorlöchter disputerer den 24. november for dr.med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Energy imbalance and lung damage in cystic fibrosis”

Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig, arvelig medfødt sykdom som rammer kroppens ytresekretoriske (eksokrine) kjertler. Sekretene blir tørre og seige. Omtrent 1 av 3000 levende fødte i den vestlige verden har sykdommen, og rundt 250 pasienter er registrert med diagnosen CF i Norge i dag. Gjentatte infeksjoner i luftveiene på grunn av bakterievekst i det seige slimet og dårlig ernæringsstatus på grunn av skadet bukspyttkjertel er hovedtrekkene ved sykdommen. Lungesykdommen og fordøyelsessvikten fører til økt sykelighet og redusert livskvalitet. Med moderne behandling og tett oppfølging (blant annet fysioterapi, antibiotika, inhalasjoner, fordøyelsesenzymer, vitaminer, ernæringstilskudd), har den gjennomsnittlige levealderen økt fra 18 år i 1976 til i dag over 30 år. Progresjonen i sykdommen kan påvirkes ved adekvat behandling. Påvisning av tidlige sykdomsforandringer er av stor betydning, idet målrettete behandlingstiltak kan settes inn.

CF-pasienter står i fare for å bli underernært. Energiinntaket er ofte i ubalanse med energiforbruk og tapt energi. Denne ubalansen fører til at pasienten går ned i vekt, blir mer mottakelig for lungeinfeksjoner med redusert livskvalitet og overlevelsestid. I vår studie har vi sett på sammenhenger mellom energiforbruk og lungeskade hos pasienter med CF over fem års alder ved bruk av avansert billeddiagnostikk, måling av energiforbruk og lungefunksjonsundersøkelser.

Vi har oppdaget at energiforbruket var høyere hos CF-pasienter enn hos friske individer. Dessuten viste graden av energiforbruk en sammenheng med graden av lungeskade. Med andre ord forbruker alvorlig syke CF-pasienter mer energi enn mindre alvorlig syke eller friske mennesker. Mer enn to tredeler av våre pasienter taper dessuten kalorier med avføringen, fordi det produseres for lite fordøyelsesenzymer til å suge opp næringsstoffer i tarmen. Dette bidrar til underskuddet på energi, og tilskudd av fordøyelsesenzymer kan ikke fullt ut rette opp denne ubalansen. Flere studier har vist at CF-pasienter har for lite fettløslige vitaminer i blodet som følge av fordøyelsessvikten. Dette har vi ikke funnet hos våre pasienter. Vi antar at både inntak av saltvannsfisk og tran i norsk kosthold bidrar til å unngå vitaminmangel hos våre pasienter.

Personalia:
Ludger Dorlöchter er født i 1967 og vokste opp i Tyskland. Han tok medisinsk embetseksamen i Lübeck i 1995. Hans barnelegeutdanning startet ved Barneklinikken, Universitet i Rostock og ble videreført ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Ludger Dorlöchter er nå ansatt som overlege ved Barneavdeling, Sentralsykehus i Østfold, Fredrikstad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diagnostikk og behandling av kronisk lungesykdom hos barn – nyere aspekter."
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2006, kl. 10:15, Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Ludger Dorlöchter, epost: cmai@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1999

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side