Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan kan økt temperatur og trykk endre stivhet i sedimentære bergarter ved begraving?

Anders Dræge   
Anders Dræge disputerer tirsdag 25. april for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Impact of diagenesis on seismic properties of siliciclastic rocks”

Avhandlingen fokuserer på hvilke geologiske prosesser som dominerer sand- og leirsedimenter fra avsetning til dyp begraving, og hvordan dette påvirker bergartsfysiske egenskaper som lydhastighet, skjærhastighet, anisotropi og tetthet. Det første som skjer med sedimentene etter avsetning er vanligvis en mekanisk kompaksjon, der sedimentkornene pakkes tettere sammen, vann skvises ut, og stivheten i sedimentmassen øker. Ved høyere temperaturer begynner enkelte mineraler å bli ustabile. Mineralene reagerer og produserer mineraler som er mer stabile ved høyere temperaturer. Disse mineralreaksjonene medfører mer enn bare endrede bestanddeler med andre fysiske egenskaper. Volumet av fast stoff endres, distribusjonen av fast stoff kan endres, bergartens tetthet endres, forbindelsen mellom porer i bergarten kan reduseres og utfelte mineraler kan danne kontakter på tvers av porerommet. Alle disse prosessene vil hver for seg påvirke bergartens stivheter og hastigheter. I avhandlingen er det foreslått teorier som skal beregne den samlede effekten av disse prosessene på de seismiske hastighetene. Siden sandstein og skifer er svært ulike i oppbygning, har det blitt utviklet en modell for hver av litologiene. Avhandlingen har videre fokusert på invertering av modellene, for å kunne ekstrahere informasjon om bergartens porøsitet (fluid mengde), litologiske sammensetning (leire-kvarts forhold), fluid sammensetning (f.eks gass-vann forhold) og mikrostruktur i bergarten (f. eks porefyllende sement, sement i kornkontakter eller vektbærende klaster) ut fra seismiske hastigheter og tetthet i bergarten.

Personalia:
Anders Dræge er født i 1976, oppvokst på Os i Hordaland. Han er utdannet cand. scient. i petroleums geofysikk ved Universitetet i Bergen 2001, og begynte som doktorgradsstipendiat i 2003 etter å ha jobbet som geofysiker i Hydro i halvannet år. Stipendiatet er utført ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen, og ved Centre for Integrated Petroleum Geoscience. Stipendiaten er finansiert av Det norske vitenskapsakademi (VISTA).

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.04.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Anders Dræge, tlf. 55 58 36 78, epost: anders.drage@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side