Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Læringsøkologi

Sigrunn Eliassen   

Sigrunn Eliassen disputerer fredag 8. desember for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Foraging ecology and learning: adaptive behavioural strategies and the value of information”

Mange dyr lever i miljø som er i stadig forandring, blant annet som følge av årstidsvariasjon eller endringer i vær og klima. Under skiftende ressursbetingelser kan det være utfordrende å skaffe nok mat til vekst, overlevelse og reproduksjon. For å overleve, må dyr gjøre tilsynelatende komplekse atferdsvalg og til dette trenger de informasjon: Hvordan kan dyr få informasjon om hvor det er mest fordelaktig å søke etter mat, hvor lenge de skal oppholde seg i et område og hvordan de bør respondere når resursgrunnlaget endrer seg?

Eliassen har ved hjelp av teoretiske atferdsmodeller studert hvordan økologiske faktorer, som predasjon og ressurs fordeling, kan påvirke verdien av å bruke informasjon som er tilgjengelig i miljøet. Dyr som evner å lære av egne erfaringer kan fange opp og respondere på endringer i ressurstilgangen, men slik fleksibilitet medfører også kostnader. Kostnadene ved læring ligger blant annet i tidsbruk, siden det å stadig utforske omgivelsene reduserer muligheten for å utnytte resurser en allerede kjenner til.

Doktorgradsarbeidet viser hvordan dyr kan løse informasjonsproblemer på ulike vis. Nye erfaringer tillegges mest verdi når miljøet er i rask endring, mens enkle tommelfingerregler vil kunne erstatte fleksible læringsstrategier under mer stabile ressursbetingelser. Mengden informasjon et individ besitter har betydning for hvordan det utnytter resursgrunnlaget, noe som igjen kan ha følger for andre organismer som lever i habitatet. Doktorgradsarbeidet bidrar til økt forståelse av hvordan usikkerhet og informasjonssøk kan forme livshistorietrekk, atferdsvalg, samt påvirke fordelingsmønstre og dynamikk i sosiale grupper. Dette gir grunnleggende innsikt i hvordan dyr tilpasser seg sine omgivelser og deres evne og mulighet til å respondere på miljøendringer.

Personalia:
Sigrunn Eliassen (f. 1972) er oppvokst på Løten i Hedmark. Hun avla cand.scient. eksamen i zoologisk økologi ved Universitetet i Bergen i 2000, etter et hovedfagsprosjekt i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Siden 2002 har hun vært tilknyttet Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, og har i stipendiatperioden hatt et forskningsopphold ved University of California, Santa Cruz. Doktorgradprosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2006, kl. 10:15, Stort aud. Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Sigrunn Eliassen, tlf. 55 58 46 22/ 472 75 533, epost: Sigrunn.Eliassen@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2018
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side