Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

NG2: regulator av tumorprogresjon i hjernesvulster

martha Enger   

Cand.scient. Martha Enger disputerer tirsdag 16. mai 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The NG2 proteoglycan: Functional and therapeutic implications for human brain tumors.

Ondartede hjernesvulster har en i dag ingen effektiv behandling for, og de mest aggressive formene har en dårlig prognose. Dette skyldes dels at svulstene vokser uten skarp avgrensing til omliggende hjernevev og derfor ikke lar seg fjerne uten at en samtidig ofrer intakt hjernevev. Kreftcellene har forskjellige molekyler festet på cellemembranen som også kan feste seg til omliggende vev. I tillegg kan slike molekyler på cellens overflate påvirke prosesser inn i cellen.

Martha Enger har gjennom sitt doktorgradsarbeid studert den biologiske effekten av et molekyl kalt, NG2, som uttrykkes på overflaten av kreftceller i en stor andel hjernesvulster. Dette molekylet uttrykkes også under hjernens utvikling der en finner det på overflaten av nevrale stamceller og umodne blodkar. Produksjonen av NG opphører etter som hjernen modnes, men reaktiveres under gitte betingelser f.eks ved utvikling av hjernesvulster.

Når slike hjernekreftceller ble dyrket i laboratorieskåler, fant Enger at celler som uttrykte dette molekylet på celleoverflaten vokste raskere enn de som ikke gjorde det. Hun beskrev deretter uttrykket av NG2 i en serie humane biopsier fra forskjellige typer hjernesvulster, der det viste seg at en stor andel av de mest aggressive svulstene uttrykte NG2. I hjernesvulster i rotter var dette molekylet involvert i å rekruttere nye blodårer til de voksende hjernesvulstene, noe som førte til en raskere sykdomsutvikling og kortere overlevelse. I tillegg viste forsøk at en kunne bremse veksten av svulstene og gjøre dem mer sensitive for cellegift ved å blokkere kreftcellenes produksjon av molekylet NG2. For nye behandlinger utviklet mot hjernesvulster er derfor kreftcellenes uttrykk av NG2 et mulig angrepspunkt.

Personalia:
Martha Enger er født i 1969. Hun er Bachelor of Science (BSc) i Psychology, Master of Science (MSc ) i Neuroscience og PhD fra University of London. Hun er stipendiat ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
15.05.2006, kl. 10:15. Selvvalgt emne: "The biology and function of CNS proteoglycans: implications for cancer progression"
15.05.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Tyrosine kinase receptor signalling as a therapeutic target in human brain tumors"
Sted: Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Martha Enger, tlf. 55 58 63 48, epost: Martha.chekenya@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side