Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kommunikasjon mellom celler regulerer organutvikling

Kariann Fjeld   
Cand.scient. Karianne Fjeld disputerer fredag 20. januar for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Wnt pathway; Studies on Wnt signaling and regulation in the developing tooth”

Det er de samme genene som er involvert i utviklingen av ulike organer, og dannelsen av tenner har vist seg å være et svært velegnet modellsystem for å kartlegge og å finne funksjonen til disse genene. Mange av genene som i dag er knyttet til tannutvikling koder for signalmolekyler (proteiner) som er viktige for kommunikasjon mellom celler. Celler ”snakker” sammen ved å sende ut signalmolekyler som binder til reseptorer i cellemembranen til nærliggende celler. Signalene aktiverer intracellulære signalveier som gjør at cellene får nye egenskaper og funksjoner. På den måten produseres det ulike type celler med spesialiserte egenskaper som kan utfører bestemte oppgaver. Signalmolekyler og deres signalveier sørger for at tannen og andre organer utvikler seg på normal måte og er derfor svært sentrale i utviklingsbiologien. Feil i signalene kan føre til unormal utvikling, og er også involvert i alvorlige sykdommer som f.eks. kreft.

Wnt-signalveien er blant de signalveiene man kjenner best til og den er bl.a. helt nødvendig for dannelsen av tannorganet. Man har derimot mindre kjennskap til hvordan Wnt aktiviteten reguleres. Denne avhandlingen omhandler ekstracellulær regulering av Wnt-signalveien, med fokus på proteinene Wnt inhibitory factor 1 (Wif1) og medlemmer av Dickkopf (Dkk) familien. Studiet viser at disse proteinene har et genutrykk som antyder at både Wif1 og Dkk er viktige for tennenes plassering i kjeven, hvilken form de får og hvordan tannspesifikke celler dannes. Avhandlingen viser videre at genuttrykket til Dkk1 påvirkes av andre signalproteiner som er kjent for sin viktige funksjon under tannens utvikling. Dkk1 er en spesifikk hemmer av Wnt og det blir også lagt fram bevis for at overuttrykk av Dkk1 nedregulerer andre proteiner som kan blokkere Wnt-signalveien.

Disse resultatene gir en større forståelse av Wnt-signalveien og dens regulering, og de bidrar til å gi en bedre innsikt i de komplekse molekylære mekanismene som styrer tannutviklingen.

Personalia:
Karianne Fjeld er født i 1973 og oppvokst i Fredrikstad. Hun er utdannet kjemiingeniør ved Høgskolen i Østfold. Deretter tok hun sin cand.scient. eksamen i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen. Hennes doktorarbeide er utført ved Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet, under veiledning av 1. amanuensis Keijo Luukko og 1. amanuensis Paivi Kettunen, og hun har vært lønnet av Det odontologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.01.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”The role of the Hedgehog signaling pathway in animal development and disease”
Sted: Auditorium 1 i Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2006, kl. 11:00, Auditorium 1 i Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91

Kontaktpersoner:
Karianne Fjeld, tlf. 55586367, epost: karianne.fjeld@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side